arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vårdvetenskap – personcentrering och Parkinsons sjukdom

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  28 augusti

Om jobbet

Nu söker vi en doktorand i vårdvetenskap till projektet ”Jämlik, nära och säker personcentrerad vård för personer med Parkinsons sjukdom utifrån ett kommunalt perspektiv”.

Vid långt framskriden sjukdom är majoriteten av personer med Parkinsons sjukdom i stort behov av stöd och insatser från närstående och kommunal vård och omsorg för att klara vardagen.  För att utveckla en så bra personcentrerad vård som möjligt är samverkan mellan vårdtagare, närstående och kommunal vård- och omsorgspersonal centralt. Målet med projektet är att öka kunskapen om närståendes samt vård och omsorgspersonalens erfarenheter av att ge vård och stöd och undersöka deras behov av utbildning och information. Mer specifikt kommer projektet att undersöka personals erfarenheter av insatser i hemmiljö/särskilt boende och närståendes erfarenheter av att ta emot hjälp och stöd i hemmet.

Projektet sker i nära samverkan med flera kommuner i Skåne. Läs mer om projektet på Forskningsportalen Jämlik, nära och säker vård för personer med Parkinson och deras närstående — Högskolan Kristianstads forskningsportal (hkr.se) 

Som doktorand kommer du att ingå i forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan www.hkr.se/fpl vid Högskolan Kristianstad. Plattformen drivs som ett samarbete mellan åtta kommuner i Skåne och Högskolan Kristianstad med syfte att utveckla den vardagsnära vården och omsorgen. 

Du blir en del av Fakulteten för hälsovetenskap och kommer att tillhöra avdelningen för sjuksköterskeprogrammen och integrerad hälsovetenskap. För att ta del av fakultetens forskning se www.hkr.se/forskning

Arbetsuppgifter


Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt avhandlingsarbete, som bland annat omfattar obligatoriska och valbara kurser. I arbetsuppgifterna ingår även muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat. I dina arbetsuppgifter ingår genomförande och samordning av datainsamling i form av individuella och fokusgruppsintervjuer med närstående och personal, enkätstudie samt analys av kvalitativa och kvantitativa data.

Du kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad. Du blir även antagen till forskarutbildning i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå. De obligatoriska kurserna ges vid Högskolan Kristianstad. Valbara kurser vid andra lärosäten är också aktuellt.

Det finns möjlighet att forskarutbildningen omfattar institutionstjänstgöring, det vill säga undervisning och administration, dock maximalt 20 procent av heltid.

Behörighet och kvalifikationer


Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§).

Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

I rollen som doktorand är det viktigt med god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg till äldre, från forsknings- och utvecklingsprojekt liksom erfarenhet av forskningsmetoder med kvalitativa eller kvantitativa data. Du har datorvana och kommunicerar bra både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. 

Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är pedagogisk, strukturerad och självgående. Rollen som doktorand kräver att du har problemlösande, numerisk och språklig analysförmåga. 

Övrigt


Tillträde är 2025-02-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5. Anställningen avser forskarstudier till doktorsexamen. Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som omfattar fyra års heltidsstudier som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning.

Ansökan


Ansökan ska innehålla:

CV/Meritförteckning
En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.

Sista ansökningsdag är 2024-08-28.

Har du frågor om projektet kontakta gärna projektledare och professor i omvårdnad Maria Haak på 044-250 38 12, maria.haak@hkr.se.

Om forskarutbildningen: studierektor för forskarutbildningen i personcentrering för hälsa och välbefinnande och professor i omvårdnad Anna-Karin Edberg på  044-250 39 75, anna-karin.edberg@hkr.se fr o m 22 juli.

Om anställningen: avdelningschef Anne-Marie Karlsson på 044-250 36 28 fr o m 12 aug.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Se även ytterligare två doktorandtjänster i vårdvetenskap www.hkr.se/jobb.

Lön

Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2025-02-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till