arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Vårdvetenskap inom projektet - Hållbara arbetsplatser

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juni

 • Sök jobbet senast

  28 juni

Om jobbet

Inledning
Inom Institutionen för Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Aktuell forskargrupp består av ett tvärprofessionellt team som utgår från Högskolan Dalarna med samarbetspartners från Karolinska Institutet. Denna doktorandanställning är finansierad av forskningsmedel från Afa Försäkring samt från institutionen för Hälsa och välfärd. Doktoranden blir antagen i forskarutbildningen i Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna där hen kommer att gå kurser på forskarnivå och får möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare.

Din arbetsdag som doktorand

Under projektet förväntas doktoranden att självständigt under handledning bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat samt att kommunicera forskning muntligt och skriftligt på engelska. Tjänsten innefattar forskning inklusive forskarutbildningskurser (80 %), samt institutionsarbete (20%) vilket brukar inkludera undervisning.

Information om projektet

Som doktorand i detta projekt kommer du att ingå i en forskargrupp som avser att undersöka hur friskfaktorer på en organisatorisk nivå påverkar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och hälsa över yrkeslivet. Det övergripande målet med projektet är att stärka kunskapsunderlaget för att öka fokuset på möjligheter som verksamheterna faktiskt besitter när det gäller att skapa förutsättningar för välmående och engagerade medarbetare och välfungerande arbetsplatser över hela karriären. Fokus skiftas från ’Vad finns för problem och brister’ till ’Hur skapar vi hållbara framgångar’. I projektet används tidigare insamlat material från en longitudinell databas kallad LUST (Longitudinell undersökning av sjuksköterskors tillvaro) där tre nationella kohorter av sjuksköterskestudenter har följts från utbildningstiden och vidare under två decennier efter examen. Doktoranden får arbeta med både kvantitativ och kvalitativ metod. Forskargruppen består av forskare med kompetens inom omvårdnad, psykologi, och arbetslivsforskning. Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Är du personen vi söker?
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

1.  avlagt en examen på avancerad nivå,

2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3.  på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att den sökande har:

1.  Avlagt examen på avancerad nivå, i vårdvetenskap/omvårdnad, eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och sjukvårdsområdet,

2.  har nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska. 

Det är meriterande om du har

·  erfarenhet av att arbeta med stora datamängder, tex. longitudinella data

·  erfarenheter av analys med statistikprogram, tex. SPSS

·  legitimerad sjuksköterska

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen
- samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande

Anställningen

Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna. En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Detta betyder att forskarutbildningen vanligen pågår under ca 5 år. Anställningen är tidsbegränsad enligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde 26:e augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra forskarutbildningen.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege, med startlön 30.150 kronor.

Ansökningshandlingar

-  Meritförteckning/CV

-  Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.

- Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.

-  En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av att bli doktorand i detta forskningsprojekt, omfattning cirka två sidor. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 28:e Juni 2024.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar 14 000 studenter och vi är mer än 800 anställda.

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat