arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vårdvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juni

 • Sök jobbet senast

  25 juni

Om jobbet

Inledning
Nu söker vi en doktorand till forskningsprojektet ”Livskvalitet för personer med stroke som rehabiliteras i hemmet (Enhancing Quality of Life for Persons with Stroke, EQL) med fokus på stöd för egenvård, socialt stöd och miljöfaktorer. 

Utbildningsämne och forskningsmiljö

Forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik syftar till att utveckla doktoranders förmåga och färdigheter i att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap, hur kunskap kan implementeras i hälso- och välfärdssektorn, och hur tillämpningen kan utvärderas. 

Examen ges i ämnet vårdvetenskap. Inom ämnet studeras komplexa vårdprocesser och frågor inom välfärdsområdet som inbegriper olika perspektiv på hälsa och ohälsa. Vårdvetenskap är ett tvärvetenskapligt område som vilar på kunskap och metodik från flera olika akademiska discipliner. Doktoranderna kan ha olika yrkesbakgrund såsom sjuksköterska, barnmorska, fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, socionom och folkhälsovetare.

Utlysningens inriktning

Projektet EQL-stroke syftar till att öka livskvalitet för personer med stroke efter den akuta fasen och som är hemma. Målet är att stärka förmågan till egenvård genom att integrera personers sociala nätverk och miljöfaktorer. Projektet är Fortefinansierat och är interdisciplinärt och internationellt med samarbete mellan Sverige, Lettland och Nederländerna. Projektet skall bidra med kunskap för att kunna förverkliga reformen "God och nära vård".

Din arbetsdag som doktorand

Som doktorand är du knuten till forskargruppen "Miljö, teknik och delaktighet" en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Forskargruppen fokuserar på hur miljön påverkar hälsa och välbefinnande, särskilt för äldre personer med skör hälsa och personer med komplexa vårdbehov. Gruppen inkludera forskning om både den fysiska och sociala miljön samt hållbar utveckling inom olika vårdkontext. Forskningen som bedrivs i gruppen är särskilt relevant när vård och rehabilitering flyttar in i hemmet. 

Datainsamling kommer att ske via intervjuer, observationer och litteraturstudier. Det ingår även instrumentutveckling och i samskapande processer. Doktoranden förväntas också delta i samverkansaktiviteter med aktörer inom region och kommunal verksamhet och inte minst med organisationer och referensgrupper som engagerar personer med stroke. 

Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning. En del av din arbetstid (max 20 % vid en 100 % anställning) ägnar du åt andra arbetsuppgifter så som undervisning och administration.

Är du personen vi söker?
Du måste ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom att du har avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet och med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och välfärdsområdet.

För att lyckas som doktorand behöver du kunna samarbeta bra med andra, vilket bland annat innefattar att dela med dig av dina kunskaper och vara öppen för vägledning och handledning av andra. Du behöver också vara en motiverad, ta initiativ och arbetasjälvständigt mot ett långsiktigt mål. För denna anställning ställs även krav på förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.

Det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt som assistent eller student. Erfarenhet av att samla in data och arbeta med personer med nedsatt funktion som stroke. Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Uppvisad skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska och engelska. 

Urval


Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och baseras på följande bedömningsgrunder:
 • tidigare studieresultat med särskild vikt på kvaliteten på examensarbete på avancerad nivå
 • förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
 • personlig lämplighet
 • övriga meriter

Anställningen

Endast den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. Anställningen är en tidsbegränsad anställning med stöd av 5 kap Högskoleförordningen. Anställningstiden motsvarar två/fyra års heltidsstudier och kan komma att kompletteras med institutionstjänstgöring (undervisning eller annat uppdrag vid Högskolan Dalarna) om högst 20% av heltid.

Tillträde sker 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Lönen följer Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Din ansökan ska innehålla:
 • CV/meritförteckning
 • Kopior på examensbevis och betygshandlingar
 • Tidigare självständiga arbeten, såsom uppsatser
 • Kontaktuppgifter till två referenser
Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se 

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2024-06-25. 

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar 14 000 studenter och vi är mer än 800 anställda.

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat