arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Växtbioteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Institutionen för växtförädling
SLU:s institution för växtförädling (VF), belägen i Alnarp (nära Lund och Malmö, i Skåne, södra Sverige), fokuserar på forskning, utbildning och innovationsarbete av strategisk betydelse för en hållbar och lönsam odling av grödor för produktion av växtbaserade livsmedel, foder och industriprodukter i ett föränderligt klimat. Institutionen är erkänd som ett multidisciplinärt, innovativt och kreativt forskningsinstitut som arbetar med nuvarande och framtida utmaningar. Institutionen består av cirka 100 medarbetare i form av professorer, docenter, forskare, postdoktorer, doktorander och tekniskpersonal och är organiserad i tre avdelningar vid namn växtförädling, växtbioteknik och växtproduktkvalitet. Forskningen som bedrivs är såväl strategisk som tillämpad. VF använder ett brett utbud av tekniker – från fältexperiment och karakterisering av jordbrukets biologiska mångfald till genetik, genomik, bioteknik, biokemi, fysikalisk kemi, fysiologi och modellering. Som en integrerad del av verksamheten driver avdelningen även två offentliga växtförädlingsprogram inom äpplen och potatis.

Vi söker nu en doktorand till avdelningen för växtbioteknik. 

Denna tjänst är en av totalt fyra doktorander som för närvarande rekryteras till institutionen. Finansieringen av dessa tjänster är en del av fakultetens satsning på 10 doktorander (link; doctoral students) under 2024, med ytterligare medfinansiering från Institutionen för växtförädling.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Namn på forskningsprojekt: Förbättrad stärkelsestruktur och avkastning genom genomeditering i potatis
Forskningsämne Biologi
Innehållsbeskrivning:
För att i framtiden förse människor med mat och djur med foder, och samtidigt ställa om till en biobaserad ekonomi inom industrin, behövs ökad kunskap om vad som reglerar växtlagringsprodukter och kvantitet inom lantbruket. De vanligaste lagringsprodukterna av växter är stärkelse, olja och protein. Inom vårt forskningsområde studerar vi de genetiska mekanismerna bakom syntesen av dessa produkter för att bättre förstå och genetiskt kontrollera kvantiteter av lagringsprodukter och deras kvalitet. Detta doktorandprojekt kommer specifikt att fokusera på mekanismer som styr biosyntesen av stärkelse genom att använda teknologier som genomeditering, molekylärbiologi och biokemi. Doktorandprojektet kommer att ske i nära samarbete med forskare, postdoktorer, doktorander och tekniker i vår forskargrupp i Alnarp samt med en forskargrupp vid Institutionen för molekylära vetenskaper vid SLU i Ultuna.

I projektet kommer doktoranden att använda moderna växtförädlingstekniker, baserade på CRISPR-Cas9, för att introducera riktade editeringar i potatisens arvsmassa med målet att studera enzymatiska mekanismer och att modifiera stärkelsestruktur och avkastning. Arbetet kommer att omfatta genomik, olika molekylärbiologiska tekniker, cellisolering och transfektion, vävnadsodling, växthusexperiment, analys av enzymatiska aktiviteter och interaktioner samt stärkelsestruktur och utbyte.

Kvalifikationer:

Vi söker en ambitiös och motiverad doktorand med intresse för praktisk experimentell biologi och god förmåga att arbeta såväl i en forskningssamverkansmiljö som självständigt. Sökande bör ha en magisterexamen eller motsvarande inom växtbiologi, biokemi, molekylärbiologi, växtfysiologi eller närliggande ämnesområden. Dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete med vävnadsodling och molekylärbiologiska metoder är meriterande. Särskild vikt läggs vid de personliga egenskaperna, kommunikationsförmågan och den sökande ska vara analytisk och noggrann. Arbetsspråket är engelska och utmärkt skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

24-09-01 eller enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat