arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom beräkningsmetoder för toxicology

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 februari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Institutionen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.

Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.

Läs mer om instiutionen här: https://www.slu.se/institutioner/biomedicin-veterinar-folkhalsovetenskap/ 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Modellering av PFAS -ämnen i människa som grund för att fastställa gränsvärden för dricksvatten och livsmedel
Toxikologi och epidemiologi
Innehållsbeskrivning:
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är syntetiskt framställda kemikalier som förorenar livsmedel och dricksvatten över hela världen. Trots att användning och produktion av PFAS har begränsats genom existerande lagstiftning, samt att PFAS som grupp förhoppningsvis kommer fasas ut under framtida lagstiftningar, kommer dricksvatten och fiskkonsumtion utgöra betydande källor till mänsklig exponering för PFAS under de kommande årtiondena. En stor del av den svenska befolkningen överskrider för närvarande EU:s hälsobaserade riktvärde (tolerabelt veckointag) för summan av fyra PFAS (PFAS4). Detta riktvärde är baserat på den immuntoxiska effekt man har identifierat hos småbarn, mer specifikt en minskad antikroppsrespons vid vaccination efter exponering för PFAS4 in utero och via amning.

Doktorandprojektet syftar till att utveckla toxikokinetiska modeller som beskriver sambandet mellan livstidsexponering för PFAS från dricksvatten och konsumtion av fisk. Projektets mål kommer att vara att härleda åldersspecifika hälsoinriktade riktvärden för dessa kemikalier och att uppskatta hälsoinriktade maximala gränsvärden för PFAS-koncentrationer i dricksvatten och fisk. Resultaten från de tidigare stegen kommer att användas för att utveckla en användarvänlig PFAS-kalkylator med syftet att beräkna PFAS-intag från serum-PFAS-koncentrationer och vice versa. Dessutom kommer de utvecklade toxikokinetiska modellerna att användas för att översätta data från in vitro-immunotoxicitetstester till mänskliga serum-PFAS-koncentrationer relaterade till kritiska immunotoxiska effekter som ligger till grund för den minskade antikroppsresponsen.

Doktorandkandidaten kommer att handledas genom hela sitt doktorandsprojekt av ett expertteam inom områdena toxikologi, toxikokinetisk modellering, riskbedömning och immunologi. Handledning kommer att ske regelbundet, och doktorandkandidaten förväntas delta i kurser relevanta för ämnet.

Kvalifikationer:

Krav:

Meriter:

 • Tidigare erfarenhet av arbete inom ämnet kemikalier i miljön, toxikologi, epidemiologi eller liknande områden.
 • Tidigare erfarenhet av dataanalys och visualisering i R eller annat programmeringsspråk.
 • Tidigare erfarenhet av toxikokinetisk modellering (eller liknande numeriska modelleringsmetoder).
 • Tidigare erfarenhet av arbete med eller bidrag till peer-reviewed vetenskapliga artiklar och vetenskapliga muntliga presentationer.
 • En stark arbetsmoral, ett intresse för vetenskap och ambitionen att arbeta som en del av ett samarbetsvilligt forskningsteam.
Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning. 

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-15. Se till att din ansökan inkluderar följande komponenter:
 • Ett ansökningsbrev där du presenterar dig själv och förklarar din motivation för att söka denna doktorandtjänst (max 1 A4-sida).
 • Ett curriculum vitae (CV) som sammanfattar din utbildning (inklusive examensdatum), arbetslivserfarenhet och alla andra relevanta meriter.
 • Kontaktuppgifter till två professionella referenser, inklusive deras namn, relation till sökanden, e-postadresser och telefonnummer. Observera att referensbrev inte behöver skickas in med ansökan.
 • En länk till eller en kopia av din masteravhandling.
 • En lista över publikationer, inklusive rapporter, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter eller liknande, om tillämpligt.
 • Kopior av dina examensbevis.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat