arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom bygglogistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom bygglogistik.

Dina arbetsuppgifter


Den aktuella anställningen kommer att vara knuten till L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik (www.liu.se/forskning/bygglogistik), där forskningen är behovsmotiverad och förankrad i byggbranschen. Mer specifikt är denna tjänst inriktad på industriellt byggande och hur effektiva logistik- och försörjningsystem bör skapas för olika grader och olika typer av industriellt byggande. Forskningen inom ramen för tjänsten bygger vidare på vår tidigare forskning kring produktionsstrategier och logistikstrategier för industriellt byggande. Vid sidan av vår tidigare forskning kommer arbetsuppgifterna också bestå av att bygga vidare på det samarbete vi har med andra lärosäten och med företag med inriktning på industriellt byggande, både nationellt och internationellt. Därav kommer arbetet medföra en del resor, samarbete och utbyte för att säkerställa att forskningsresultaten blir relevanta ur både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå med inriktning mot samhällsbyggnad (S), väg- och vattenbyggnad (V), industriell ekonomi (I), maskinteknik (M), eller liknande, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom samhällsbyggnad, byggteknik, industriell ekonomi, maskinteknik, eller liknande, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du förväntas ha mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.

Vi söker dig som är strukturerad och initiativtagande, du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver själv dina processer vidare med stor uthållighet för att uppnå resultat. Vi ser även att du har god samarbetsförmåga där du är lyhörd till din omgivning och kommunicerar väl.

Du är en problemlösare och arbetar bra med komplexa frågor, förstår komplicerade skriftliga underlag och producerar själv dokument av hög kvalitet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer tillhöra Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) som bland annat är känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället. Anställningen tillhör avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) som är en av Nordens största miljöer för forskning och utbildning inom transportområdet. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Inom grundutbildningen har vi ansvar för sex utbildningsprogram.

Inom enheten Bygglogistik forskar vi på hur vi kan skapa långsiktig hållbar och effektiv samhällsbyggnad med fokus på logistik, digitalisering och resurseffektivt byggande. Vår forskning är behovsmotiverad med det övergripande målet att bygga mer hållbart och effektivt med avseende på tid, kostnad och kvalitet. Vi tar utgångspunkt från bygget och fokuserar på tre delvis olika, men samverkande delar inom bygglogistiken: försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet dem emellan. Många av våra forskningsprojekt utgår från entreprenören och byggplatsen, men vi bedriver även forskningen med byggherrar, beställare, leverantörer, transportörer, tredjepartslogistiker, IT- och teknikföretag, konsulter, mm. Grundstommen i forskningen är den donationsprofessur i bygglogistik som inrättades under 2009 av L E Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 augusti 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat