arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom datadrivna metoder för att organisera vården

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknik och Hälsa


Antagandet av datadrivna metoder inom sjukvården ger betydande möjligheter för effektivt utnyttjande av resurser, förbättrad planering och samordning av processer, förbättrad diagnostik och personanpassade vårdprocesser.

Institutionen för biomedicinsk teknik och hälsosystem söker en doktorand för att arbeta med spännande projekt. Doktorandens mål är att genom datadrivna metoder utveckla en systemisk grund för sjukvårdsförbättring. Studenten kommer att ansvara för dataanalys och bygga ML, AI och NLP modeller och pipelines för dessa projekt. Studenten kommer att samarbeta med andra forskare, kliniker och praktiker inom vården.

Sökande bör inneha, eller vara på väg att få en magisterexamen i datavetenskap, statistik, matematik eller andra relevanta discipliner inom naturvetenskap och teknik. Erfarenhet av programmering, speciellt Python och Databaser är meriterande. Kandidaten bör ha en stark kritisk resonemangsförmåga, med en vilja att experimentera och utforska inom komplexa system, goda kunskaper i engelska i skrift och tal samt förmåga att arbeta självständigt och i team. Förmågan att samarbeta och kommunicera med intressenter och experter är viktig.

Handledning: Prof. Sebastiaan Meijer, Assoc. Prof. Adam Darwich och Assoc. Prof. Jayanth Raghothama föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Tvärvetenskaplig och kollaborativ forskningsmiljö
Möjlighet att utveckla forskning och branschspecifik kompetens
Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Föredragna kvalifikationer


Starka programmeringskunskaper i Python och andra relevanta språk (som R)
Bakgrund inom AI, maskininlärning, datavetenskap, statistik, gärna med fokus på både statistiska metoder och NLP
Intresse för och insikter inom den datadrivna hälsosektorn
Erfarenhet av visualisering och arbete med stora datamängder är en extra bonus
Stark problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta i en högt tempo, tvärvetenskaplig forskningsmiljö
Utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga
Vi söker dig som är öppen, samarbetsvillig och kommunikativ. Du behöver kunna arbeta självständigt, aktivt bidra till problemlösning och att hjälpa projekt framåt

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorandexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.Tillhandahåll github, gitlab eller andra länkar.
Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till