arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom digitala innovationer

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-06-20
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU              

Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Sveriges yngsta universitets expanderar, och bygger ut våra utbildningar inom byggnadsteknik, och utvecklar nu ett nytt spännande masterprogram. Digitalisering och AI kommer att vara viktiga inslag utöver de traditionella byggstenarna, och där behövs ny kunskap utvecklas. Forskningen inom Framtidens Energi är inriktad på resilienta, hållbara och digitaliserade samhällen, och där byggnader utgör en viktig komponent. Vi söker en person, som utöver att göra förutom att bedriva banbrytande forskning, också vill och har förmåga att jobba tillsammans med industrin, och på så sätt skapa ytterligare mervärden med sin forskning via samverkan och samproduktion.

Denna tjänst är utformad för att doktoranden ska vara med och utforska de möjligheter och barriärer som uppstår när samhällsplanerings- och byggnadsprocesserna digitaliseras, och samtidigt behöver det skapas förutsättningar för att integrera nya innovationer i detta ekosystem i en allt snabbare takt. Beroende av doktorandens bakgrund, kan forskningen inriktas på olika skeden, allt från tidig samhällsplanering till i själva driftsfasen av byggnaderna. Det är även intressant att förstå hur olika digitala verktyg kan samnyttjas och skapa mervärde i olika faser av byggnadsprocessen, där information och data samlas in, lagras och kan användas för att exempelvis förstå en stadsdel och/eller en byggnads energi- och miljöpåverkan över tid.

I anställningen ingår det att ta ansvar för att genomföra sin forskarutbildning i enlighet med den individuella studieplan som finns för varje doktorand. Detta omfattar att bedriva sin forskning i samråd med sin handledare och i samarbete med andra kollegor samt att publicera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter.

Doktorandtjänsten genomförs inom ramen för forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik. Tjänsten är 4-5 år beroende på andelen akademitjänstgöring.

Doktoranden förväntas även vara delaktig i avdelningen utbildningar vilket exempelvis kan vara att genomföra föreläsningar, handleda studenter, bistå i laborationer samt räkneövningar, m.m.   

Kvalifikationer

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att du har ett av följande:
 • examen på avancerad nivå
 • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
 • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.
Som särskilda behörighetsvillkor krävs att du ska ha något av följande:
 • avlagt civilingenjörsexamen inom relevant teknikområde
 • avlagt fyrårig naturvetenskaplig utbildning med tekniskt innehåll motsvarande en civilingenjörsexamen
 • i annan ordning inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i huvudsak samma omfattning
Vi söker dig med mycket goda kunskaper i engelska såväl skriftligt som muntligt.

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid:
 • En civilingenjörs- eller magisterexamen (MSc) i ingenjörsvetenskap eller annat relevant område med fokus på:
• Energi- och resurseffektivitet i byggnader och byggd miljö,
 • Livscykelanalyser kopplat till hållbart byggande
 • Samhällsplanering, digitaliseringsmöjligheter i olika faser av en byggnads livscykel (planering, konstruktion, drift och underhåll samt renovering) eller liknande.
• Erfarenhet av programmeringsspråk och verktyg för bearbetning och analys av data såsom Python, R, MATLAB eller motsvarande.

 Meriterande är:
 • Erfarenhet av att använda modellerings- och simuleringsverktyg som GIS, BIM, CAD-verktyg och/eller energimodelleringsverktyg
 • Publikationer inom relevanta områden som visar förmågan att bedriva och publicera forskning av hög kvalitét och kommunicera resultat på ett effektivt sätt.
 • Erfarenhet av undervisning och/eller handledning av studenter inom byggnadsteknik.
 • Kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
 

Detta är en förkortad annons, se fullständig annons på arbetsgivarens webbplats https://www.mdu.se/om-mdu/jobba-med-oss/lediga-jobb

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:


Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat