arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom energi- och miljöteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-06-03
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU              

Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Denna doktorandtjänst är en av fyra tjänster inom vår satsning Farm4Future, som strävar mot att skapa cirkulära system och öka förutsättningarna för odling i urban miljö. Syftet är att främja rening av avloppsvatten och skapa förutsättningar för resursåtervinning, som både leder till en mer hållbar vattenhantering och matproduktion. Vi kommer att arbeta parallellt i olika delar som alla kopplar till både Farm4Future och flera andra närliggande forskningsprojekt. Denna doktorandtjänst kommer att fokusera på att bedriva experimentell forskning inom området hållbar avfallshantering, med användning av hydrotermisk karbonisering (HTC) för att producera hydrokarbon med hög humushalt och gödningsmedel från utvalda avfallsmaterial. Doktoranden kommer att utvärdera och förbättra driftsförhållanden i HTC processen mot att producera högkvalitativa gödsel- och jordförbättringsmaterial för inomhusbruk genom processoptimering. Kandidaten kommer också att bedöma den miljömässiga och tekniska genomförbarheten i samhällen med olika förutsättningar. Detta är ett samarbetsprojekt som involverar branschpartners och erbjuder goda möjligheter för forskningen att få en verklig påverkan. Vi söker en motiverad doktorand med en stark bakgrund inom miljöteknik eller närliggande områden. Erfarenhet av analysmetoder, vattenbehandlingstekniker och/eller resursåtervinning är önskvärt. Doktoranden kommer att dra nytta av en stimulerande forskningsmiljö, nära samarbete med experter och potentiella undervisnings- och handledningsmöjligheter kopplat till utbildning på olika nivåer. Tjänstens varaktighet är 4-5 år och anpassas utifrån eventuella avdelningsuppgifter. Förväntade forskningsresultat inkluderar publicering i vetenskapliga tidskrifter, aktivt deltagande i konferenser och kunskapsutbyte och engagemang tillsammans med olika intressenter.

Kvalifikationer

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:
 • examen på avancerad nivå
 • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
 • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.
Som särskilda behörighetsvillkor krävs att du ska ha något av följande:
 • avlagt civilingenjörsexamen inom relevant teknikområde
 • avlagt fyrårig naturvetenskaplig utbildning med tekniskt innehåll motsvarande en civilingenjörsexamen
 • i annan ordning inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i huvudsak samma omfattning
Vi söker dig med mycket goda kunskaper i engelska såväl skriftligt som muntligt.

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid följande: 
 • Masterexamen (MSc) inom miljöteknik, kemiteknik eller närliggande område
 • Erfarenhet av hydrotermisk karbonisering, hydrotermisk kondensering eller liknande termokemiska omvandlingsprocesser
 • Erfarenhet av inomhusbruksapplikationer
 • Relevanta vetenskapliga publikationer
 • En bakgrund inom miljövetenskap, ingenjörsvetenskap eller agronom är meriterande, särskilt där detta stödjer denna tjänsts tvärvetenskapliga karaktär
 • Erfarenhet av att presentera vetenskapliga resultat i skrift och muntlig form

Meriterande:

 • Kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Vi söker nu dig som har en hög motivation och god initiativförmåga. Du kan arbeta självständigt och är nogrann, strukturerad, analytisk och problemlösare. Du behöver även vara tydlig och engagerad i din kommunikation, vara en aktiv lyssnare och mottaglig för att få och ge feedback. Du är fokuserad på att uppnå mål och vill leverera hög kvalité, och det gör du genom prioritering, planering och handling. Du behöver även vara flexibel och anpassningsbar. Vi söker även dig som kan visa på god självständighet, initiativ, inlärning- och projekledningsförmåga. 

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:


Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat