arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom hållfasthetslära

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Hållfasthetslära

Vi söker en doktorand för att utveckla och validera numeriska verktyg för att undersöka mekaniskt beteende hos fibernätverksmaterial över alla relevanta längdskalor, från fiberbindningsnivå till kontinuum, i projektet "Parallell flerskalig mikromekanisk modellering av fibernätverk".

Projektet syftar till att inkludera plasticitet, hygroexpansion, viskoelasticitet och brott på både fiber- och fiberbindningsnivå.

I det här projektet kommer doktoranden att undersöka effekterna av torkning och befuktning på fibrer och fiberbindningar under tillverkning och slutanvändning. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att förstå hur anisotropa inspänningar under torkning påverkar utvecklingen av nätverkets mekaniska egenskaper och restspänningar. Detta projekt ger en spännande möjlighet att få insikt i fibernätverks komplexa beteende och bidra till att främja vår förståelse för dessa utbredda material, som är en viktig del av övergången mot hållbar utveckling.

Doktoranden kommer att utveckla och utvidga våra interna beräkningsverktyg för flerskalig modellering av fibernätverk. Parallellt, på den experimentella sidan, kommer doktoranden att ha tillgång till toppmoderna faciliteter för materialkaraktärisering, inklusive avancerade avbildningstekniker och mekanisk provningsutrustning som är nödvändig för att slutföra och validera modelleringsinsatserna.

Detta projekt kommer att etablera nära samarbete med industripartners såsom TetraPack, Canon, RISE och FibriTech. Doktoranden förväntas sprida sitt arbete genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter och bidrag till nationella och internationella konferenser.

Handledning: Artem Kulachenko föreslås handleda doktoranden. Biträdande lektor Rami Mansour och biträdande lektor Alexander Grötsch föreslås som bihandledare. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

- Möjligheten att https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017.
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

-  självständigt driva sitt arbete framåt
- analysera och arbeta med komplexa frågor
- erfarenhet av numeriska metoder såsom finita elementanalys
- programmeringskunskaper i språk som till exempel Fortran/Python/Matlab/APDL
- starka akademiska meriter inom relevanta områden

Färdigheter inom maskininlärning, surrogatmodellering Fortran och ANSYS är meriterande vid bedömning

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH


KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till