arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom industriella system

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, informationsdesigners, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-07-09
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU .Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.
Arbetsuppgifter
Anställning innefattar huvudsakligen forskarstudier där kandidaten självständigt, men med stöd från handledare, ska planera och utföra vetenskapliga studier inom området portable och smart automation. I forskarutbildningen ingår såväl litteraturstudier som empiriska studier, vetenskapligt skrivande av artiklar och avhandling, spridning och muntliga presentation av forskningsresultat samt att genomgå doktorandkurser. En viktig del i spridningen kommer vara att bidra till utvecklingen av demonstratorer och att jobba aktivt med industriella tillämpningarna i nära samverkan med industriella partners.

Som doktorand förväntas du ta eget ansvar för att planera och genomföra dina studier, ta egna initiativ för att utveckla dina idéer och kunskaper samt att kunna samverka med andra både inom och utanför akademin. Undervisning eller andra uppdrag kan komma att ingå i tjänsten till maximalt 20%.

Tjänsten är en del av den forskningsprofilen MARC - Mälardalens Automation Research Center som finansieras av KK Stiftelsen. Eftersom MARC är ett multidisciplinärt initiativ ingår samverkan med forskare från andra discipliner. En stor del av arbete kommer utföras i tätt samarbete med MARCs industriella samverkanspartner som ABB, Alfa Laval, Hitachi Energy och Volvo Construction Equipment. Som doktorand kommer du också vara en del av forskargruppen Produktionsutveckling där du förväntas bidra till utvecklingen av gruppen.

Behörighetskrav

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:
 • examen på avancerad nivå
 • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
 • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Som särskilda behörighetsvillkor krävs att du ska ha något av följande:
 • examen inom produktionsutveckling, maskinteknik, industriell ekonomi, produktionsteknik, robotik/automation, datavetenskap eller motsvarande
 • kunskap och förståelse för industriella verksamheter och dess behov och utmaningar
 • förmåga till samverkan med personer på olika nivåer både inom och utanför akademin. t.ex. studenter, kollegor och industrirepresentanter.
 • mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i engelska på den nivå som krävs för att utföra arbetsuppgifter inom forskning och undervisning. Specifikt förmåga till vetenskapligt skrivande är avgörande.
För anställningen betraktas följande som meriterande:
 • kunskap om eller erfarenhet från industirell automation
 • erfarenhet från arbete med industritillämpning och/eller demonstration av tillämpade automationslösningar i labbmiljö
 • påvisad erfarenhet av samarbete men personer i olika roller och miljöer, i synnerhet med näringslivspartners i industriella miljöer
 • kunskaper i svenska
Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö. Stor vikt kommer läggas på bedömning av personliga egenskaper och förmågor för att genomföra forskarutbildning. Dessa innefattar bl.a:
 • förmåga att själv driva, planera och utföra forskarstudier både enskild och tillsammans med andra, både i och utanför akademin
 • förmåga att kommunicera och samarbeta med andra både inom akademi och näringsliv
 • förmåga att identifiera industriellt behov och överföra forskningsresultat till idemonstratorer, industriella tillämpningar och för användning i grundutbildning.
Jämställdhetsaspekter kommer att beaktas för att eftersträva en jämn könsfördelning. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:


Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat