arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom kognitionsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  15 maj

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom kognitionsvetenskap med inriktning mot utmaningar i körkortsprocessen för individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).  

Dina arbetsuppgifter


I Sverige pågår ett arbete initierat av Trafikverket och Transportstyrelsen för att revidera körkortsprocessen. Syftet är att öka trafiksäkerheten genom att höja riskmedvetenheten hos unga förare. Bland körkortstagare har 10-15% någon form av NPF, som till exempel ADHD eller autism. Enligt forskningen har de stora utmaningar under flera av de obligatoriska momenten i körkortsutbildningen. Därför är det viktigt att ta hänsyn till denna grupp då eventuella ändringar genomförs. Inriktningen för den här doktorandtjänsten är främst forskning för att förstå de utmaningar som finns för körkortstagare med NPF, både när det gäller AM- och B-körkort. Aktiviteter ingår också för att undersöka hur de utmaningarna kan minskas med hjälp av anpassade utbildningsmetoder. Det kan till exempel handla om övningar i körsimulatorer eller andra digitala hjälpmedel för att öka riskmedvetenheten och få mängdträning.

Frågeställningar som berörs handlar bland annat om hur vanligt det är med NPF-diagnos bland körkortstagare, om provresultaten utmärker sig för de som har NPF-diagnos, om förare med NPF-diagnos oftare är inblandade i trafikolyckor och i så fall vilka olyckor, samt hur underlag och stöd kan utformas för körkortstagare med NPF. Arbetet innebär både kvalitativa intervjustudier samt kvantitativa studier med register och experiment.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer


Du har avlagt examen på avancerad nivå inom ämnet kognitionsvetenskap eller har slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnet kognitionsvetenskap, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (t.ex. utbildning inom psykologi, beteendevetenskap eller funktion och samhälle).

Vår forskningsmiljö är tvärvetenskaplig och våra projekt innebär vanligen att kunskap från olika ämnesområden integreras. Därför är ett grundläggande krav att den sökande vill jobba med en tvärvetenskaplig ansats och tidigare erfarenheter av tvärvetenskapligt arbete är särskilt meriterande.

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt är särskilt meriterande, liksom dokumenterad erfarenhet av experimentell metod, fältförsök, statistisk analys och att skriva vetenskapliga texter.  

Forskningen innebär kontakter som kräver att du har god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

Du kommer arbeta på avdelningen Människocentrerade system (HCS) vid Institutionen för datavetenskap (IDA).

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde 1/9 2024 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 maj, 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Ansökan bör innehålla:

 • Ett följebrev som motiverar varför du är intresserad av tjänsten, varför du är kvalificerad för tjänsten och hur du tänker dig att din bakgrund kommer att bidra till forskningsmålen.
 • Ett CV inklusive kontaktuppgifter, datum för tidigare examina och universitet där de erhölls, en lista över referentgranskade publikationer eller andra forskningsresultat och en lista över dokumenterade erfarenheter från kommunikation med allmänheten.
 • Examensbevis och betygsutskrifter
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat