arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom konstruktion för återtillverkning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom konstruktion för återtillverkning

Dina arbetsuppgifter


På institutionen för Ekonomi och Industriell utveckling (IEI) har vi forskningsprogrammet ”Strategier för ökad cirkularitet hos träförädlande industri (CirkuTrä)”. Fokus i programmet är hur trä- och möbelindustrin kan bli mer cirkulär genom återtillverkning. CirkuTrä är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Chalmers, Tekniska högskolan i Jönköping samt Linnéuniversitetet och löper under 5 år. Det består av tre huvudsakliga forskningsområden; produktutveckling, produktion och industrialisering. Linköpings universitet är huvudansvariga för forskningen inom produktutvecklingsområdet i samverkan med de två andra områdena av programmet.

Inom CirkuTrä kommer du som forskarstuderande (doktorand) att fokusera på hur man kan konstruera och designa möbler som kan återtillverkas och återanvändas ett flertal gånger för att bli mer cirkulära. Mer konkret handlar det om att i samarbete med den svenska möbelindustrin undersöka, genom exempelvis intervjuer, hur återtillverkning kan ske på ett bättre sätt genom konstruktionsval av t.ex. material och fästelement. Inom CirkuTrä kommer du att arbeta med konstruktörer, designers, tillverkare och återtillverkare av möbler med handledning från forskare och lärare vid IEI från avdelningarna Industriell Miljöteknik samt Produktrealisering.

CirkuTrä kommer att bedrivas inom en svensk kontext vilket innebär att intervjuer, datasammanställningar och arbetsrapporter skrivs på svenska. Publicering i vetenskapliga tidskrifter, vilket är en naturlig del av programmet, genomförs på engelska. Därtill kommer vi att delta på internationella konferenser där engelska är det naturliga språket att kommunicera på med andra forskarstuderande (doktorander) och handledare (forskare).

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. Exempel på undervisning som är kopplat till detta forskningsområde kan vara att handleda några studenter på Design och Produktutvecklingsprogrammet (DPU) under deras kandidatuppsatsarbete.

Dina kvalifikationer


Du har avlagt examen på avancerad nivå inom Hållbarhet / Produktutveckling / Produktion eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Hållbarhet / Produktutveckling / Produktion eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En viktig sak med att vara doktorand är att man har intresse för området man studerar. Under forskarutbildningen kommer du att få arbeta med mål och fokus för att driva ditt arbete framåt. Det är dock en fördel om man har kunskaper inom exempelvis t.ex. cirkulär ekonomi, hållbar produktion, konstruktion, design, tillverkning och återtillverkning.

Vi letar efter en kandidat med god samarbetsförmåga som har lätt för att skapa kontakter och underhålla goda relationer i professionella sammanhang, vilket också innebär att förmågan att förstå och tala svenska är viktig. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav för anställningen.

Vänligen inkludera en avsiktsförklaring som anger: 1. Varför du vill doktorera 2. Varför du är intresserad av denna position och 3. Varför du tror att du är kvalificerad för denna position.

Din arbetsplats

Avdelningen för Industriell miljöteknik (MILJÖ) är en internationellt välkänd tvärvetenskaplig forskargrupp vars forskning fokuserar på hur miljöutmaningar och miljöperspektiv leder till förändringar av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. I all forskning tillämpas en bred systemsyn och ett tvärvetenskapligt angreppsätt. Centralt för oss är att bidra till ett mer resurseffektivt samhälle där nya miljölösningar blir verklighet. Detta gör vi genom forskning, utbildning och samverkan med samhället.

På avdelningen för Industriell Miljöteknik (MILJÖ) kommer du att arbeta på enheten för Produkter Tjänster Innovation (PSI). Läs mer om våra verksamheter här:
MILJÖ: https://liu.se/organisation/liu/iei/miljo
PSI: https://liu.se/forskning/produkter-tjanster-innovation-psi

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2 maj 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Lön enligt fastställd lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat