arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom maskininlärning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 april

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter

Forskningsinriktningen för den utlysta tjänsten är maskininlärning för forensiska applikationer. Projektet omfattar utveckling av nya sannolikhets- och djupinlärningsmodeller för att besvara olika forensiska/rättsmedicinska frågeställningar såsom att uppskatta tidpunkten för dödsfall, avgöra dödsorsaker eller hitta metabolomiska fingeravtryck. Modelleringsprocessen kommer att kräva utökning och kombination av flera ramverk inom djupinlärning (såsom variational autoencoders, convolutional neural networks), statistiska modeller (såsom state-space modeller), vetenskaplig maskininlärning (dvs kombination av djupinlärning med differentialekvationer) och tolkningsbar maskininlärning. Projektet involverar både grundläggande forskning om nya maskininlärningsmodeller och beräkningsalgoritmer, såväl som tillämpad forskning för att visa nyttan av de nya metoderna för att lösa verkliga problem inom det forensiska området. Doktorandprojektet kommer att genomföras i samarbete med Rättsmedicinalverket (RMV). Maskininlärningen har haft en betydande inverkan under de senaste åren i medicinska tillämpningar som använder liknande typer av data (metabolomik), och inom det forensiska området finns det möjlighet till att maskininlärning kan leda till stora framsteg. Det utannonserade doktorandprojektet kommer att bidra till denna utveckling.

Tjänsten är en del av projektet Att lösa brott med postmortem metabolomik och artificiell intelligens som är finansierat av Vetenskapsrådet. I projektet ingår forskare från flera områden såsom rättskemi, rättsmedicin, systembiologi och maskininlärning, och denna doktorandtjänst förutsätter ett starkt tvärvetenskapligt samarbete mellan doktoranden och andra forskare i projektet.

​Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

OBS: När du söker tjänsten vill vi att du lämnar ett personligt brev (första fältet i ansökningsformuläret). Detta brev bör innehålla ett stycke där du kort förklarar/listar upp de kvalifikationer som du anser är särskilt relevanta för forskningsämnet som beskrivs ovan. Detta stycke ska börja med orden "Lämplighet för forskningsämnet:".

Dina kvalifikationer


Du har avlagt examen på avancerad nivå inom maskininlärning, statistik, datavetenskap, eller ett relaterat område som bedöms vara relevant för projektets forskningsinriktning, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovan nämnda områden eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utmärkta studieresultat är ett krav för anställningen. Det är också meriterande att sökande har en stark bakgrund inom matematik och statistik. Den sökande ska vara skicklig på att implementera nya modeller och algoritmer i en lämplig mjukvarumiljö, med dokumenterad erfarenhet. Den sökande ska dessutom ha en stark drivkraft för att lösa verkliga problem genom att utföra grundforskning; förmåga och intresse för att samarbeta inom forskning; och stark kommunikationsförmåga. Den sökande ska kunna kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift. Eftersom projektet kommer att arbeta med känsliga data kommer sökandeprofilerna att gå igenom en intern RMV-screening som första urvalssteget.

Din arbetsplats

Linköpings universitet är en av de ledande AI-institutionerna i Sverige och forskare i projektet har kopplingar till olika framstående nationella AI-initiativ och styrgrupper, såsom WASP och AI kommission.

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom svenskt rättsväsende. RMV arbetar med brottsutredningar på uppdrag av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Doktorandprojekt är kopplat till Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi.

Anställningen är formellt placerad vid avdelningen för statistik och maskininlärning (STIMA). På STIMA bedriver vi forskning och utbildning inom både statistik och maskininlärning, på grund-, avancerad och forskarnivå. STIMA kännetecknas av en modern syn på det statistiska ämnet, där probabilistiska modeller kombineras med beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem, samt en statistisk syn på maskininlärning som tydligt integrerar de två ämnesområdena inom avdelningen.

STIMA är en del av Institutionen för datavetenskap (IDA) – en dynamisk, internationell och samverkande miljö med starkt fokus på forskning, som spänner över allt från rent teoretiskt till tillämpat, där det senare ofta bedrivs i samarbete med industriella partners och andra organisationer. Institutionen består av fem avdelningar som täcker de flesta områden inom data- och informationsvetenskap.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

 

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 23 april, 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat