arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom miljöfysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  16 oktober

Om jobbet

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. https://www.physics.uu.se/

Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandtjänst vid Institutionen för fysik och astronomi. Doktorandtjänsten kommer att fokusera på att undersöka risken för hur radionuklider förknippade med driften av anläggningen European Spallation Source (ESS) kan spridas i näringskedjan genom grödor som vanligtvis odlas på jordbruksmarkerna utanför anläggningsområdet. 

Om Projektet

ESS är en stor neutronforskningsanläggning under uppbyggnad i Lund, Sverige. ESS kommer att producera neutroner med hjälp av en kraftfull partikelaccelerator, som skickar 2 GeV-protoner mot ett volframmål, vilket resulterar i radioaktiva biprodukter som isotoper av W, Hf, Ta, Gd och Lu. Om dessa radionuklider frigörs efter en allvarlig olycka kan de överföras till jord och växter i den lokala jordbruksmarken. De potentiellt skadliga hälsoeffekterna av en sådan händelse måste undersökas.

Doktoranden kommer att vara baserad inom jonfysikgruppen vid Uppsala universitet (Sverige), men förväntas tillbringa tid vid alla institutioner som deltar i projektet: miljöradiologigruppen vid Lunds universitet (Sverige), bioteknikfakulteten vid Ljubljanas universitet (Slovenien) och avdelningen för låg- och medelenergifysik vid Jožef Stefan-institutet (Slovenien).

Arbetsuppgifter

Doktorandarbetet är en kombination av provtagning i fält, experimentellt arbete i laboratoriet och modellering enligt följande:

- Experimentell bestämning av migrationshastigheten för metallerna W, Hf, Ta, Gd och Lu genom en jordkolonn efter ytdeponering.
- Experimentell bestämning av överföringen av W, Hf, Ta, Gd och Lu, från en jordkolonn till de växtarter som vanligtvis odlas i lokalt utanför ESS-anläggningen.
- Utveckling av miljömodeller för spridningsberäkning av de EES-relaterade W, Hf, Ta, Gd och Lu radioisotoper som kan medfölja olycksutsläpp.
- Uppskattningar av stråldoser hos exponerad population som erhålls genom intag av kontaminerade livsmedel för olika olycksscenarier.

Grödor som är vanliga i södra Sverige kommer att odlas nära ESS-området på en markyta som under kontrollerad form kontamineras med stabila isotoper av W, Hf, Ta och Gd. Grödorna kommer sedan skördas för analys av upptag av de deponerade metallerna. Jord kommer periodvis att samlas in från den kontaminerade markytan och analyseras för att fastställa föroreningens migration. Samma grödor kommer också att odlas i en laboratoriemiljö i Slovenien och skördas för analys. Bestämning av grundämneskoncentrationerna för de stabila isotoperna i jord- och växtprover kommer att utföras med en mängd olika tekniker, inklusive nukleär mikroprobsanalys, röntgenfluorescens (XRF), synkrotronstrålning nano-röntgenfluorescens (nanoXRF), svep-elektronmikroskopi (SEM) och induktivt kopplad plasma-masspektrometri (ICPMS). Modelleringsarbetet kommer att utföras med programvaran Ecolego, som även har använts för spridningsberäkningar av driftsutsläpp i miljön från kärntekniska anläggningar i Sverige samt ESS.

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

- Avlagt examen på avancerad nivå inom naturvetenskapligt ämne, eller
- Fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- På något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Kunna uppvisa utmärkt kommunikationsförmåga; ha utmärkta studiemeriter; visa god förmåga till både muntlig och skriftlig engelska; kunna och vilja resa, både nationellt och internationellt, regelbundet.

På grund av betoningen på datainsamling genom både fält- och laboratoriearbete kommer praktiska färdigheter att ges högsta prioritet.

Önskvärt/meriterande i övrigt

- Erfarenheter inom antingen fysik- eller miljövetenskaplig disciplin;
- Ett starkt intresse för tvärvetenskaplig forskning;
- Erfarenhet av experimentella studier;
- Erfarenheter av modellering;

https://www.regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 8 januari 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Instruktioner för ansökan

Ansökningar bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintresse och tidigare erfarenhet, ett CV, kopior av tentamina, examina och betyg, en kopia av Masteruppsats (eller ett utkast till denna) och andra relevanta dokument. Kandidaterna uppmuntras att tillhandahålla rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Robert Frost, rob.frost@physics.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast 16 oktober 2023, UFV-PA 2023/3312.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2024-01-08 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till