arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 augusti

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand inom Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning mot samhällsämnena (filosofi, geografi, historia, religion, samhällskunskap)

Arbetsuppgifter


Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. I doktorandens arbetsuppgifter ingår också att aktivt bidra till forskningsmiljön. En hög närvaro på arbetsplatsen är viktig för att bidra till ett levande intellektuellt klimat.

Forskningsområdet Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning utmärks av att det är tvärvetenskapligt och ofta praktiknära. Forskningsproblemen är inriktade mot ämnesdidaktiska frågor och fenomen. Inom samhällsämnenas didaktik undersöker forskarna undervisning och lärande i samhällsorienterande ämnen samt direkta och indirekta betingelser för denna undervisning och detta lärande. Undervisning och lärande i ämnena undersöks i ljuset av samhälleliga och didaktiska förutsättningar.

Medarbetarna i forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena (DISA) vid Linköpings universitet arbetar med samhällsämnenas didaktik i bred mening, och vi välkomnar forskning med inriktning mot filosofididaktik, geografididaktik, historiedidaktik, religionsdidaktik, samhällskunskapsdidaktik och angränsande kunskapsområden. Vi ser särskilt gärna ansökningar med inriktning mot geografididaktik.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde 1 februari 2024.

Din arbetsplats


Vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utvecklingsarbete inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. IKOS finns både i Linköping och Norrköping. Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR) finns i Linköping. Inom avdelningen bedrivs forskning samt grundutbildning inom historia, konstvetenskap och religionsvetenskap. Avdelningen har mycket verksamhet som vetter åt det utbildningsvetenskapliga området och medverkar i både grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet.

Forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena (DISA) är organisatoriskt placerad inom HKR men är också en nätverkskonstruktion som samlar medarbetare från olika delar av Linköpings universitet, bl.a. geografi- och samhällskunskapsdidaktiker.

Forskarutbildningen Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning ingår i en nyinrättad forskarskola i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet. Som doktorand kommer du alltså att ingå i ett bredare ämnesdidaktiskt forskningssammanhang, och läsa vissa kurser tillsammans med doktorander som går andra forskarutbildningar vid Linköpings universitet, i Linköping och Norrköping. https://liu.se/forskning/forskarskola-i-amnesdidaktik

Dina kvalifikationer


Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen har den sökande som har fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning avseende samhällsämnenas didaktik. Kraven på särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

De sökande kommer i första hand att bedömas utifrån förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen såsom detta visats i inlämnade uppsatser och andra handlingar. Som del av ansökan förväntas den sökande inlämna ett utkast till forskningsplan. Forskningsplanen (ca 1-2 s.) ska innehålla en kort skiss över ett forskningsprojekt, dvs. ett preliminärt syfte/frågor, en reflektion över hur projektet är relevant för pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, samt gärna också förslag på metod och tänkbara teoretiska utgångspunkter. Det är meriterande med egen lärarutbildning och erfarenhet av att arbeta som lärare. De mest meriterade sökande kommer att kallas till intervju. Analys- eller skrivprov kan komma att användas t.ex. om den sökande endast har lämnat in samförfattade uppsatser. Anställningen förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22630

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat