arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom stukturbiologi MSCA COFUND project PRISMAS

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden


Tarmbakterier spelar en grundläggande roll vid utveckling av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Nyligen har man visat att metaboliten imidazolpropionat (ImP), som kan härledas från mikrobiotan och specifikt till aktiveten av enzymet UrdA, direkt påverkar kroppen genom att störa cellers sockerupptag, signalering och således utgöra metaboliska störningar för individen. Personer med typ 2-diabetes har högre nivåer av ImP, och ImP försämrar deras sockertolerans och insulinsignalering. Därmed är det mycket viktigt av att klargöra de molekylära mekanismerna bakom produktionen och funktion av ImP i människa för att kunna skapa läkemedel som stoppar produktionen, vilket är målet för projeketet.

Du kommer att vara ansvarig för produktion and enzymet UrdA, att rena fram det och att kristallisera det för att kunna genomföra tidsupplösta studier på MAXIV (strålrör microMAX). Dessutom kommer du att analyser insamlade data och publicera dessa i vetenskapliga tidskrifter. Du kommer att ha möjlighet att deltaga på internationella och nationella konferenser och möten.

Kvalifikationer


- Du ska ha en master examen inom biokemi, stukturbiologi eller liknande område. 

- Erfarenhet av att genomföra strukturbiologiska projekt är meriterande. 

Behörighet


För att uppfylla mobilitetsreglern för MSCA COFUND är du behörig om du inte har bott i Sverige i mer än 12 månader under perioden 2020-10-30 till 23-10-31 med arbete eller studier som huvudsysselsättning. 

Före anställmingen start ( före  1 mars 2024 ) har du grundläggande  behörighet till utbildning på forskarnivå. Du har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tjänsten är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 1/3/2024. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet. 

Såhär Söker du:


Ansökan skickas in via Varbi och ska innehålla följande dokument:

- CV i Europass-format
- Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster. När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande.
- Minst ett referensbrev
- Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
- Kopia av akademiska meriter, inklusive betyg för alla kurser med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
- Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)
- Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas före uppladdning. När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

 
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024/03/01 Visstidsanställning till