arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom teoretisk kemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 februari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi eller tillämpad fysik


Ljus initierar och driver en rad komplexa och fascinerande fysikaliska och kemiska processer som spelar en viktig roll i biologi och kemi: från fotosyntes till vår visuella perception, solcellsenheter och fotokatalys.

Att förstå vad som styr den underliggande fotoinducerade energi- och laddningsöverföringsdynamiken i molekyler och molekylära material, och hur de kan manipuleras kan inte bara hjälpa till att belysa de underliggande mekanismer och begränsande faktorer hos befintliga molekyler, utan också främja designen av nya system med förbättrade eller skräddarsydda ljusinducerade funktioner.

I detta projekt kommer du att utveckla och tillämpa nya teoretiska metoder för att att utforska, förstå och påverka fotoinducerade fenomen i molekylära system. Aktuella intressen inkluderar fotomekanisk rörelse i fotoaktiva proteiner och påverkan av inre magnetfält på molekylär fotoreaktivitet. Du kommer att, i samarbete med andra, arbeta med olika aspekter av ljus-molekylinteraktioner och det efterföljande icke-jämviktssvaret, allt från grundläggande teoretiska aspekter till automatiserade flerskaliga simulerings- och analysarbetsflöden. Utöver metodutveckling kommer du att få fördjupad utbildning i en rad beräkningskemiska tekniker, från elektroniska struktur och molekylära kvantdynamikmetoder till flerskaliga tillvägagångssätt som kombinerar AI-assisterade modeller, dynamik och förbättrad sampling. Förutom den tekniska expertisen kommer du också att få utbildning i olika överförbara färdigheter som ger dig en konkurrenskraftig professionell profil.

Du kommer att ingå i ett växande team, ledd av Nanna H. List, som idag inkluderar grund- och postdoktorer från olika bakgrunder men förenade i vår passion för kemi, fysik, biologi och datorer. Utöver de doktorandprogramspecifika aktiviteterna kommer du att dra nytta av och ta del av gruppledda handledningar och ha full tillgång till vår grupps beräkningsresurser.

Handledning: Dr. Nanna H. List och Prof. Lars Kloo.

Vi erbjuder

Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

avlagt en examen på avancerad nivå i kemi (teoretisk/fysikalisk), fysik eller annat relevant område, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
erfarenhet av programmering (t.ex. Python och/eller C++) är meriterande.
gedigen bakgrund inom kvantmekanik/teoretisk kemi

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

vara villig att lära och engagera sig i utmanande forskningsfrågor
självständigt driva sitt arbete framåt
kunna samarbeta med andra
ha ett professionellt förhållningssätt

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till