arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom utveckling av kompakt röntgenoptik för astrofysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 februari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fysik

Fysikinstitutionen söker en doktorand för att utveckla kompakt röntgenoptik baserad på mikrofabrikationsteknik.

Målet är att använda optiken i en framtids rymdmission för astrofysik. Efter prototyparbete (Mi et al., Nature Astronomy 3 (2019) 867) kommer optikdesignen att optimeras med datorsimuleringar och experiment vid synkrotronröntgenanläggningar. En skalbar produktionsmetod kommer att utvecklas baserat på till exempel nanoimprintlithografi. Design av en rymdmission kommer att studeras. Synergi med medicinskt avbildningssystem är möjligt.

Handledning: Prof. Mark Pearce och prof. Mats Danielsson föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör tex arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö
- Avdelningen forskar inom astrofysik, partikelfysik och medicinskt avbildningssystem – https://www.particle.kth.se/.
- Avdelningen har faciliteter för röntgeninstrumentutveckling. Som en del av KTH Rymdcenter har gruppen även tillgång till testanläggningar för instrument avsedda för rymdmiljö. Mikrofabrikationsinfrastruktur på KTH kommer också att användas inom projekten.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning(kap7 39§ högskoleförordningen)krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240högskolepoäng varav minst 60högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- Mastersexamen i fysik

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt
- kunna samarbeta med andra
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor

Följande erfarenheter och kunskaper är särskilt meriterande: genomförd examensarbete inom fysik, erfarenhet av dataanalys/datorsimuleringar/röntgeninstrumentering. Erfarenhet av mikrofabrikationsteknik är meriterande men är inte ett krav.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper

Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom tex utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år

Fackliga representanter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898
Doktorandsektionen https://www.dr.kth.se/
Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST. 

Ansökan ska innehålla


- Ditt CV
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier (max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Mastersavhandling och andra publikationer. Ange en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. Fullständiga dokument ska ej skickas.
- Kontaktuppgifter för två referenser. Referensbrev behövs ej.

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser

Om KTH


KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till