arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom växtförädling

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 april

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

Institutionen för växtförädling
Institutionen för växtförädling bedriver forskning, utbildning och innovationsarbete av strategisk betydelse för samhällets långsiktiga tillgång till livsmedel, industriella råvaror och energi för att möta ökande krav på dessa resurser och samtidigt göra växtproduktionen alltmer miljövänlig och energieffektiv. Tillsammans expanderar vi kunskapsområdet som bidrar till att utveckla samhället hållbart. Vi samarbetar med odlare och industrier för att odla framtidens grödor och aktivt forma innehållet på morgondagens tallrikar. Vi är en arbetsplats som har växt under de senaste åren med ett betydande antal internationella medarbetare.

Denna tjänsten är en av totalt fyra doktorander som för närvarande rekryteras till institutionen. Finansieringen av dessa tjänster är en del av fakultetens satsning på 10 doktorander 2024, med ytterligare medfinansiering från Institutionen för växtförädling.

Mer information om fakultetens satsning: https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/ltv/aktuellt/satsningar-och-projekt/strategiska-satsningar/ltv-fakultetens-strategiska-satsning-pa-10-doktorandprojekt/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Kan integrationen av ekologisk teori med kvantitativ genetik förändra sjukdomsresistensförädlingen?
Forskarutbildningsämne: Biologi
Innehållsbeskrivning:
Detta tvärvetenskapliga doktorandprojekt fokuserar på forskning inom växtförädling för att maximera avkastningen samtidigt som negativ påverkan på miljön minimeras. Traditionella odlingar med monokulturer ger hög avkastning, men leder till minskad genetisk mångfald, vilket gör grödor sårbara för sjukdomar. Att uppnå ett hållbart odlingssystem innebär att djupdyka i förståelsen av hur växter interagerar, både med andra växter och med andra organismer i sin miljö, genom att kombinera insikter från ekologi, evolutionsbiologi och kvantitativ genetik.

Målet med doktorandprojektet är att få ökad kunskap om den genetiska grunden för sjukdomsresistens genom att integrera genetik, ekologi och integrerad växtskydd (IPM). Projektet syftar till att förstå vilka regioner av växtgenomet som främjar synergistiska effekter för att försvara sig mot patogener i odlingar med sortblandningar. Med hjälp av de allra senaste molekylära teknikerna och genomiska verktygen, försöker projektet identifiera specifika gener och genomiska regioner som gynnar växt-växt och växt-patogen interaktioner. I slutändan är målet att bana väg för utveckling av motståndskraftiga växtsorter som kan trivas i olika miljöer, främja biologisk mångfald för ett hållbart jordbruk samtidigt som riskerna förknippade med sjukdomsutbrott minskar. 

Kvalifikationer:

Vi söker en kandidat som är intresserad av tvärvetenskaplig forskning på växter. Du är behörig att bli antagen till forskarutbildning om du har en mastersexamen eller fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. För denna tjänst ska din examen/studier ha inriktning mot biologi, bioinformatik, växtpatologi, växtförädling, växtekologi eller motsvarande. Kunskaper i statistik och erfarenhet av R är ett krav. Du bör ha förmågan att arbeta självständigt såväl som i team. Du bör vara motiverad, och ha utmärkta engelska språkkunskaper.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-27.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat