arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (licentiand) i informationssystem

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Forskargruppen i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet är den största av sitt slag i Sverige, med ett stort internationellt nätverk.

Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarutbildning inom ämnet informationssystem. Ditt forskningsprojekt ska ingå i något av våra tematiska forskningsområden:

-  Arkivprofessionens förändring kopplad till digitalisering med ett särskilt fokus på användare, värde, användning och användbarhet av arkivinformation.
- Att studera och förstå arkivens nya demokratiska roll i digitaliseringen som skall kunna leda till nya arkivvetenskapliga metoder och teorier.
- Informationsförvaltning (e-government), den forskningsinriktning som fokuserar på hur offentlig sektor på ett effektivt sätt kan hantera information på kort och lång sikt.

Utöver dessa områden sker forskning med ett brett informationsförvaltande perspektiv inom områden som samhällets krisberedskap.

Arbetsuppgifter: Som forskarstuderande skall du bedriva fristående forskarutbildning omfattande (80-100%) och undervisning eller administrativa uppgifter (0-20%). Forskningen genomförs inom någon av ovan tematiska områden och bygger på den forskningsplan som färdigställts i samband med anställningen i samråd med handledare.  Som doktorand är du en viktig del av forskningen inom ämnesgruppen.

Behörighet: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne såsom arkiv- och informationsvetenskap eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder: Den sökande ska kunna visa sin förmåga till vetenskapligt arbete. Det kan till exempel vara i form av en masteruppsats, vetenskapliga publikationer eller deltagande i forskningsprojekt. Pedagogisk erfarenhet är särskilt meriterande, gärna på högskolenivå. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid den sökandes kompetens inom ämnesområdet arkiv- och informationsvetenskap, särskilt inom fokusområdena ovan.

Bedömningen kommer att baseras på tre kriterier: kandidatens förmåga att bedriva forskning; en uppskattning av förmågan att framgångsrikt fullfölja forskarstudier; samt en bedömning av disposition och motivering av forskningsförslaget som ska bifogas ansökan. Forskningsförslaget ska peka ut ett sammanhang inklusive forskningsfrågor som tydligt relaterar till forskningsområdena ovan.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i 5 kap högskoleförordningen och sker i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.

Personliga egenskaper: Vi söker dig som är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt. Du ska ha dokumenterad god samarbetsförmåga och en pedagogisk insikt som bland annat innebär en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och hur du kan anpassa och förmedla ditt budskap till mottagaren. Vi ser även att du har en analytisk förmåga, det vill säga en förmåga att analysera och arbeta med komplicerade och komplexa frågeställningar.

Andra bedömningsgrunder: Tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig i skrift och tal på engelska och svenska samt grundläggande IT-kunskaper, exempelvis Power Point, Word, PDF.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller i högst ett år, anställningen får då förnyas för högst två år i taget. Föreskrifter om anställning som doktorand finns i högskoleförordningen (1993:100), 1 kap. 5 §§ 1-7.

Arbetsort: Sundsvall


Lön: I enlighet med Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Ytterligare information lämnas av professor Erik Borglund, mailto:erik.borglund@miun.se, +46 (0) 10 142 8933, +46 (0) 72 5818933, och ämnesansvarig Maria Kallberg Khanahmadi, mailto:maria.kallberg@miun.se, 010-142 84 09.

Ansökan: Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla en meritförteckning, kopior på betyg och examensbevis, en beskrivning av det tilltänkta forskningsområdet med motivering till varför området är av intresse (max 2-3 sidor) samt övriga handlingar som önskar åberopas (ev. publikationer inkl. examensarbeten).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-10.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Visstidsanställning till