arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (licentiat) inom normkritisk design av det smarta hemmet.

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Planering- och beslutsanalys, med specialisering inom strategier för hållbar utveckling

Projektet fokuserar på flexibilitet i framtidens elsystem som antas uppnås genom ökad automatisering av bostäder.

Målkonflikter undersöks mellan ekologisk och social hållbarhet som uppstår i glappet mellan ambitionen av teknisk effektivisering och frågor kopplade till vår gestaltade livsmiljö som inbegriper jämställdhet, demokrati, makt och tillit. Analysen sker utifrån ett intersektionellt perspektiv, där samhälleliga strukturer som riskerar att stå i vägen för ett demokratiskt framtida elnät synas. Projektet samarbetar med privata och civilsamhälleliga aktörer med syfte att överföra projektets resultat i praktiskt arbete.

Doktorand- (licentiat-) tjänsten är placerad vid https://www.kth.se/seed, vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. 

Arbetet genomförs som en del av det tvärvetenskapliga projektet ”Hemmens roll i ett automatiserat elnät - Ett normkritiskt perspektiv”, finansierat av Energimyndigheten. Det innefattar en serie fältstudier i människors hem som ligger till grund för en designdriven normkritisk och spekulativ process.  Fysiska prototyper utformas med avsikt att synliggöra maktstrukturer som uppstår i relationer mellan praktiker och produkter och föreslår alternativa produkt/praktik-relationer som utmanar och expanderar rådande diskurs runt smarta hem och elnät. Önskvärd utbildningsbakgrund är fält inom design och hållbar utveckling.

Handledning: Docent Cecilia Katzeff , Dr. Loove Broms och Dr. Karin Ehrnberger, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En obligatorisk individuell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
- Gruppen erbjuder en tvärvetenskaplig och internationell miljö med engagerade forskare inom hållbar utveckling.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Meriterande 

- Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning.
- Erfarenhet av etnografisk metodik.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt, 
- analysera och arbeta med komplexa frågor och
- tala flytande svenska eftersom det är väsentligt för det dagliga arbetet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen


Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190 
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till