arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (Naturbaserade transformationer i städer och regioner)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Institutionen för människa och samhälle
På institutionen för människa och samhälle forskar och undervisar vi i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning. Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för hållbara livs- och arbetsmiljöer på landsbygd och stad. Vi utvecklar och kommunicerar högkvalitativ kunskap om människor, miljö och näringsliv.

Företagsledningsgruppen utvecklar kunskap och ökar medvetenheten om ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara verksamheter och system inom den gröna sektorn. Vi engagerar oss i entreprenörskap, ledarskap och styrning inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt stads- och landsbygdslandskap.

Vi utökar forskningsverksamheten inom området naturbaserade lösningar genom nya EU-finansierade projekt.

Läs mer om avdelningen här https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-manniska-och-samhalle/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:

Institutionen söker en doktorand för att gå med i det EU-finansierade forskningsprojektet "ARCADIA".

I ARCADIA-projektet (Transformative climate ResilienCe by Nature-Based solutions in the continentAl bio-geographical region) syftar vi till att stimulera transformativ anpassning med hjälp av naturbaserade lösningar i 8 europeiska regioner (inklusive Region Skåne) och ge stöd i att utforma konsekvent regional blå -gröna infrastrukturnätverk.

Doktoranden kommer att delta i ARCADIA-projektet samt ge input till flera andra projekt och aktiviteter vid institutionen. Fokus för arbetet i ARCADIA-projektet ligger på tre huvudområden.
 • Bidra till vision om och strategi för naturbaserade omvandlingar i Region Skåne och deltagande i saminnovationslabb.
 • Ledande när det gäller att kartlägga möjligörer och hinder för naturbaserade omvandlingar över de åtta regionerna i projektet.
 • Bidra till principer för rättvisa och rättvisa naturbaserade insatser, planering av naturbaserade lösningar samt finansiering och affärsinnovation för storskalig påverkan.

Kvalifikationer:

Krav
 • Magisterexamen.
 • Kandidat- eller magisterexamen (i hållbarhet, styrning, affärer eller innovation).
 • Flytande engelska i tal och skrift.

Meriterande

 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med temat naturbaserade lösningar.
 • Tidigare erfarenhet av att publicera vetenskaplig forskning eller populärvetenskap (t.ex. bidrag till webbloggar, åsiktsartiklar i tidningar).
 • Alla bevis som visar en historia av goda sociala färdigheter, en stark arbetsmoral och en passion för forskning, skrivande och att skapa genomslag.
 • Flytande i skrift och tal i europeiska språk (t.ex. franska, tyska, spanska).
Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-01-10.

 

Forskarutbildningsämne Lantbruksvetenskap

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat