arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
SLU har en internationell karaktär både när det gäller forskning och undervisning.

Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem samt hur skogsekosystem bäst kan förvaltas idag och i framtiden. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete
Identifiera, förstå och förvalta akvatisk biologisk mångfald i intensivt brukade skogar och ett allt extremare klimat

Forskarutbildningsämne

Biologi  

Kvalifikationer:

Grundläggande krav
 • Magisterexamen eller motsvarande, i ett relevant ämne (ekologi, biologi, skogsvetenskap eller liknande)
 • Erfarenhet av dataanalys
 • Erfarenhet av ekologisk provtagning och fältarbete
 • Stark arbetsmoral
 • Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
 • Giltigt körkort
 

Meriterande

 • Erfarenhet med metabarcoding eller eDNA tekniker
 • Erfarenhet av ekologisk vattendragsprovtagning (ryggradslösa djur, kiselalger, bakterier eller linkande), gärna i nordiska vattendrag.
 • Praktisk kunskap om artegenskaper och olika metoder för att kvantifiera biologisk mångfald
 • Erfarenhet av att arbeta självständigt och organisera eget arbetsschema.
 • Erfarenhet av att arbeta framgångsrikt i team.
Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand  (4 års utbildning)

Tillträde:  
Våren 2024

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 2023-10-31.

För fullständig annons och information om hur man ansöker se Lediga anställningar | Externwebben (slu.se) 

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat