arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandanställning i nationalekonomi, inriktning jordbruk och livsmedel

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Institutionen för ekonomi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör Institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

Institutionen för ekonomi utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. I gruppen ingår du i ett stimulerande sammanhang med kollegor som studerar olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, inklusive produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, lantbrukets teknologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Jordbrukssektorns ekonomi - hållbara livsmedelssystem
Nationalekonomi
Innehållsbeskrivning:
Forskningsområdet är nationalekonomi, inriktning jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas till ett projekt med fokus på livsmedelssystemets hållbarhet, inkluderande hur olika hållbarhetsindikatorer (ekonomiska, miljömässiga och sociala) är sammanlänkade, aktörers preferenser för hållbarhetsindikatorer och människors preferenser för olika tradeoffs som kan förekomma mellan livsmedelssystemets hållbarhetspåverkan och påverkan i andra system.

Som doktorand i jordbrukssektorns ekonomi/nationalekonomi förväntas du att bedriva handledd forskning som leder till en doktorsavhandling, samt att bedriva kursstudier på forskarnivå motsvarande 90 högskolepoäng.

Denna doktorandanställning ingår i forskningsprogrammet Mistra Food Futures, som är det största forskningsprogrammet om hållbara och resilienta livsmedelssystem i Sverige. Programmets vision är att vara en vetenskapligt baserad kunskapsplattform, som aktivt verkar för en transformation av det svenska livsmedelssystemet, med ett globalt perspektiv, till ett som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart, resilient och som levererar hälsosam mat. Programmet sker i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet, RISE och Beijerinstitutet för ekologisk ekologi vid Kungliga vetenskapsakademin, tillsammans med andra universitet och partners från den svenska livsmedelsvärdekedjan, myndigheter och regioner. Som en av ca tio doktorander i Mistra Food Futures kommer du att vara en aktiv medlem i Mistra Food Futures Academy, en tvär- och transdisciplinär akademi som syftar till att utbilda nästa generations livsmedelssystemsforskare.

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt inom Mistra Food Futures: https://mistrafoodfutures.se/sv/

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet för forskarutbildning i nationalekonomi. Du förväntas ha grundläggande kunskaper inom ämnets forskningsmetodik. Tjänsten förutsätter mycket goda språkliga färdigheter i engelska. Du är mycket motiverad att arbeta med den typ av arbetsuppgifter som beskrivs ovan, har mycket god förmåga att ta egna initiativ som driver doktorand projektet framåt, samt arbetar bra i en forskargrupp. Avancerade metodkunskaper när det gäller statistiska analyser är meriterande för tjänsten, liksom förståelse för det svenska livssystemet och insikter i beteendevetenskapliga ansatser i ekonomisk forskning. Personliga egenskaper kommer att spela en stor roll vid denna rekrytering.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat