arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i fysik med inriktning mot attosekundfysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Forskningen vid avdelningen för atomfysik handlar om olika tillämpningar av optik och lasrar, till exempel atom- och molekylfysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiv laserplasmafysik, kvantinformation och biofotonik.

Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundslaser-system och samarbetar också med olika frielektronlaseranläggningar. Avdelningen är en del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom LTH:s fotonikprogram.

Arbetsuppgifter


Vid avdelningen bedrivs forskning om generering och tillämpning av extremt korta ljuspulser, i attosekund och extrema ultravioletta området. Forskningen sträcker sig från ultrasnabb laserteknologi och extremt icke-linjär optik till studier av elektrondynamik i atomer, molekyler samt mer komplexa system. Avdelningen för Atomfysik söker nu 2 doktorander för projekten som beskrivs nedan.

Två projekt finansieras genom ett Marie Skłodowska-Curie doktorandnätverk: Quantum information science and ultrafast nonlinear control at the attosecond timescale – QU-ATTO.

Detta innebär att positionerna kommer med ytterligare begränsningar och möjligheter. Kandidater som rekryteras för dessa positioner får inte ha arbetat i Sverige de senaste 5 åren för att vara berättigade att söka. Doktoranderna kommer också att få delta i ett nätverk i Europa tillsammans med 15 doktorander från olika länder. De kommer också att vara vid ett annat universitet eller inom industrin några månader.

Det första projektet genomförs i samarbete med frielektronlaseranläggningen FERMI i Italien. Projektets namn är: Direct sub-cycle probing of the phase shift induced by two-photon Rabi cycling in helium och syftar till att kontrollera XUV-ljus genererat med en frielektronlaser för att producera attosekundspulser och demonstrera koherent kontroll av elektrondynamik vid tvåfotonabsorption.

Det andra projektet heter: Tomographic reconstruction of entangled quantum states in photoionization. Detta projekt syftar till att ytterligare förbättra tekniken som utvecklats i Lund för rekonstruktion av densitetsmatrisen för fotoelektroner skapade genom absorption av ultrakorta XUV-pulser av atomer och molekyler. Detta projekt kommer huvudsakligen att utföras internt.

Båda projekten kommer det att inkludera nära samarbete med olika teorigrupper.

Det tredje projektet ligger utanför det europeiska nätverket och är öppet för alla att söka. Karaktärisering av ett sammanflätat par av fotoelektroner: Projektet går ut på att studera kvanttillståndet hos ett par fotoelektroner, som skapas genom absorption av attosekundpulser. Målet är att utveckla metoder för mätning av kvantegenskaperna hos tvåelektronvågpaketet. Projektet, som ligger i gränslandet mellan attosekundfysik och kvantinformationsvetenskap, inkluderar både teori och experiment.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
Studenten ska ha en bakgrund inom optik/fotonik och/eller atomfysik/kvantmekanik.

För annonsen i sin helhet se Lunds universitets hemsida. 
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till