arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i matematik med fokus på datorseende

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  28 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Tjänsterna kommer att placeras på Avdelningen för datorseende och maskininlärning (CVML) vid Matematikcentrum.

Matematikcentrum är en institution som är ansluten till både den tekniska fakulteten (LTH) och den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Inom CVML finns flera disputerade forskare samt cirka 20 doktorander. Forskning inom området började på mitten av 1980-talet och omfattar för närvarande (i) Geometri och datorseende (inklusive analys av video, ljud, radio och radar-signaler), (ii) Medicinsk bildanalys, och (iii) Maskininlärning/artificiell intelligens. Gruppen har omfattande erfarenhet av grundforskning inom datorseende, maskininlärning och artificiell intelligens, samt en historia av att översätta sådana resultat till praktiska tillämpningar för slutanvändare. Doktoranden kommer att vara anställd vid CVML men kommer även vara en del av WASPs forskarskola.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för Sveriges industri och samhälle.

Läs mer här: Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Mer information:  WASP Graduate School

Ämnesbeskrivning


Forskningsämnet är matematik och forskningsinriktningen är metoder för datorseende och maskininlärning. Utlysningen omfattar två projekt listade nedan. Ange i ansökan vilket eller vilka av projekten som du är intresserad av.

Matrisfaktorisering och optimering. Faktoriseringformuleringar är viktiga inom många tillämpningar. Deras förmåga att extrahera lågdimensionella modeller från observerade data är användbar för inom många områden som exempelvis datorseende och maskininlärning. Målet med projektet är att förstå under vilka förutsättningar detta är möjligt genom teoretiska studier av egenskaperna hos dessa formuleringar, samt att designa tillförlitliga och effektiva algoritmer för praktiska implementationer. En av de tillämpningar som vi kommer studera är det så kallade struktur-rörelse problemet. Här är målet att utifrån ett antal bilder på en scen (potentiellt innehållande dynamiska objekt) beräkna kamerans rörelse och samtidigt ta fram en 3D-modell av scenen.
Kontaktperson: Carl Olsson, carl.olsson@math.lth.se
Differentierbar neural akustik. Detta projekt handlar om 3D-karteringsmetoder som används för att möjliggöra lokalisering och navigering huvudsakligen med hjälp av ljud, men möjligen också med radio. Indata är till exempel ett antal ljudsignaler från vilka man beräknar 3D geometrin hos sändare, mottagare och akustiska egenskaper hos miljön. I forskningen utvecklar vi och använder ett stort antal tekniker för bland annat parameterskattning, optimering, maskininlärning och hämtar inspiration från de senaste resultaten inom datorseende och maskininlärning.
Kontaktperson: Kalle Åström, karl.astrom@math.lth.se

Avhandlingsarbetet inom båda projekten kommer att omfatta utveckling av nya metoder, teoretisk analys, algoritmdesign, planering och genomförande av experiment, insamling av data, författande av vetenskapliga artiklar samt presentation av resultat vid internationella konferenser.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


Deltagande i forskarutbildningskurser.
Arbete inom något av de två forskningsprojekten, med ökande grad av självständig forskning.
Undervisning och annat institutionsarbete (max 20% av arbetstiden).

För annonsen i sin helhet se Lunds Universitets hemsida. 

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-01 Visstidsanställning till