arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i rättsvetenskap (2)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-03-01.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet och tillhör Juridiska fakulteten. Fakulteten har drygt trettio professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som doktorand vid Juridicum blir du del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Denna utlysning gäller såväl ansökningar till doktorandanställningar som ansökningar till forskarutbildningen. Den som söker till doktorandanställningarna anses också som sökande till forskarutbildningen. De sökande vars ansökningar når upp till den nivå som krävs, men som inte anställs, kan ändå antas till forskarutbildningen om annan godtagbar finansiering kan ordnas före 31 december 2025.

Detta är en förkortad version av annonsen. För den fullständiga annonsen, besök www.su.se/doktorandplatser.

Forskarutbildningsämne

Rättsvetenskap

Inriktning

Juridiska institutionen utlyser två doktorandanställningar i rättsvetenskap.

Behörighetskrav

För fullständiga behörighetskrav, se den fullständiga annonsen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Juridiska fakultetens bedömningsgrunder vid prövning av sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen utgörs av:
 • sökandens allmänna kompetens
 • projektbeskrivningen – projektets originalitet – teoriram och frågeställning i relation till tidigare forskning – metodens tydlighet och relevans i förhållande till frågeställningen – tillskott av ny kunskap och dess relevans
 • projektets genomförbarhet.
Kriterier som används för att bedöma kompetensen är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och/eller engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. 

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Speciella anvisningar för Juridiska institutionen finns på: forskarutbildning.

Vid bedömning av sökandens allmänna kompetens beaktas studieresultat, uppsatser och andra skrifter som visar förmåga till klar framställning och kritisk analys samt yrkesverksamhet och liknande verksamhet som är av betydelse för utbildningen.

Anställningsvillkor

För fullständiga anställningsvillkor, se den fullständiga annonsen.

Beslut om anställning som doktorand kan inte överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För fullständiga kontaktuppgifter, se den fullständiga annonsen.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! För fullständig information om vilka uppgifter och dokument som ska skickas in, se den fullständiga annonsen på www.su.se/doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan! 

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Doktorandstege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat