arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i Sociologi (2)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

vid Sociologiska institutionen . Sista ansökningsdag: 2024-03-01.

Sociologiska institutionen är en av Stockholms universitets största samhällsvetenskapliga institutionerna och rankas regelbundet bland världens 50 främsta sociologiinstitutioner. Institutet för social forskning (SOFI) är ett internationellt ledande fler-vetenskapligt forskningsinstitut med omkring 100 anställda, vars huvudsakliga forskningsområden är socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad. Doktorandanställningarna är placerade vid institutets socialpolitiska avdelning.

Projektbeskrivning

Doktorandanställningarna är en del av forskningsprogrammet "Hållbara synergier". Syftet med programmet är att studera hur välfärdsstaten kan utvecklas för att stödja ett hållbart arbetsliv för alla, baserat på både internationellt jämförande forskning och detaljstudier av Sverige. I fokus står de arbetslivsövergångar som individer gör under sin livstid. Specifikt kommer programmet att undersöka hur olika kombinationer av socialpolitik kan stödja framgångsrika övergångar för olika grupper på arbetsmarknaden.

Doktorandernas forskning kommer att ingå i arbetspaket kring antingen utbildning eller hälsa. Båda är viktiga bestämningsfaktorer för sysselsättningskarriärer, och därför för social ojämlikhet under livet. Av särskilt intresse är de sätt på vilket program inom områdena utbildning och hälso- och sjukvård är relaterade till andra socialpolitiska program inom samma eller andra politikområden. Tillsammans med seniora kollegor kommer doktoranderna att studera dessa frågor med hjälp av kvantiativa forskningsmetoder och olika slags data, från ett eller från många länder och på individ- och/eller landsnivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: i) kvaliteten på den sökandes utbildning, ii) tidigare publikationer och andra vetenskapliga meriter och iii) originaliteten, genomförbarheten och det potentiella sociologiska bidraget hos forskningsplanen för doktorsarbetet. Som underlag för bedömningen används kurser och betyg, självständiga arbeten, referenser, relevant erfarenhet, forskningsplanen samt intervjuer.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Tomas Korpi, tfn 08-16 31 49, tomas.korpi@sofi.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • dina kunskaper inom kvantitativa forskningsmetoder
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • forskningsplan för doktorsavhandlingen fokuserande på antingen utbildning eller hälsa som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– hur du vill genomföra forskningen – vad som gör dig lämplig för den aktuella anställningenLängden på forskningsplanen skall inte överstiga 2000 ord. Notera att forskningsplanen ses som ett utkast snarare än som en slutgiltig plan för avhandlingsarbetet.
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Doktorandstege tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat