arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander inom språk och kultur

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  13 oktober

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu två doktorander inom språk och kultur

Dina arbetsuppgifter


Den ena anställningen har inriktning mot språk/interaktion och den andra har inriktning mot litteratur. Du får själv möjligheten att formulera ett forskningsprojekt som kan passa in i vår forskningsmiljö i Språk och kultur.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och ditt forskningsprojekt. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. En hög närvaro på arbetsplatsen förväntas för att du ska bidra till ett levande intellektuellt klimat.

Din arbetsplats

Anställningen är knuten till forskningsmiljön Språk och kultur, en mötesplats för språk- och litteraturvetenskaplig forskning, som förenas av intresset för samspelet mellan språk och kultur i vardagliga, litterära, mediala, konstnärliga och professionella kontexter. Läs gärna mer om oss här: https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-sprak-och-kultur. Vi ser fram emot att höra hur du och ditt planerade forskningsprojekt kan bidra till vår forskningsmiljö.

Forskningsmiljön är placerad på Institutionen för kultur och samhälle

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

120 högskolepoäng, eller motsvarande, ska vara i något ämne av central betydelse för forskarutbildningen i språk och kultur. Vidare ska du behärska engelska samt gärna även andra språk väl.

De sökande kommer att bedömas utifrån förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, i första hand såsom detta visats i inlämnade underlag. Särskild vikt läggs vid tidigare vetenskapligt arbete i form av uppsats eller annan vetenskaplig produktion samt ditt planerade forskningsprojekt. Vid urvalet beaktas följande bedömningskriterier: kreativitet, mognad, förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys samt speciella kunskaper och erfarenheter hos den sökande, till exempel yrkesverksamhet, som kan vara av betydelse för att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

 

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.

Tillträde 1 februari 2024.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 13 oktober 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Din ansökan ska bl.a. åtföljas av ett personligt ansökningsbrev (en redogörelse varför du vill ägna dig åt forskarutbildning) på högst en sida och en avsiktsförklaring (en beskrivning av ditt planerade forskningsprojekt) på högst tre sidor, samt dina publikationer, t.ex. meriterande uppsatser/artiklar, inklusive magister-/masteruppsats(-er), eller motsvarande. De sökande som vi bedömer har bäst förutsättningar att klara en forskarutbildning i språk och kultur kommer att kallas till intervjuer. Vid antagningen tas även hänsyn till den kompetens och expertis som de till forskarutbildningen knutna lärarna besitter.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat