arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander inom strategisk hållbar utveckling (hållbar produktutveckling)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

BTH är en plats för nyfikenhet och uppfinningsrikedom med campus mitt i den blekingska skärgården. Här erbjuder vi utbildning från grund- till doktorsnivå och bedriver tillämpad forskning i världsklass. Vi förändrar och gör skillnad. Vill du bli en av oss?Institutionen för strategisk hållbar utveckling fokuserar på ledarskap och innovation för hållbarhet. Vi utvecklar metodikstöd och kompetens för organisationer och individer som vill skapa förändring för hållbarhet – systemiskt, systematiskt och strategiskt. Institutionen attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s vision En bättre värld genom kunskap, kompetens och innovation inom digitalisering och hållbarhet.

Arbetsbeskrivning


Den huvudsakliga uppgiften för en doktorand är forskarstudier, vilket innefattar forskning och doktorandkurser (totalt minst 80 %). Arbetet kan även inkludera undervisning i form av till exempel föreläsningar, handledning och facilitering av grupparbeten, eller annan institutionstjänstgöring (totalt högst 20 %). Doktoranderna ska arbeta i ett nytt projekt, Sustainable Product Innovation for Rewarding Transformation – SPIRIT, finansierat av KK-stiftelsen. Arbetet sker i nära samverkan med framstående produktutvecklande företag i Sverige. Arbetet inkluderar resor till företagen och till internationella konferenser.

Syftet med projektet är att öka företags förmåga att utveckla konkurrenskraftiga produkter som bidrar till ett hållbart samhälle. Företag behöver speciellt kunnande och metodikstöd för att: (i) förutse, förstå och hantera hållbarhetsdrivna förändringar i intressentpreferenser och marknadsförhållanden; (ii) bedöma produkters hållbarhetsprestanda; och (iii) facilitera effektivt utvecklingsarbete i mångdisciplinära team och beslutsfattande på olika nivåer i företaget och dess värdekedja. För att undvika att utveckla suboptimala lösningar krävs att affärsmässiga och socio-ekologiska aspekter beaktas på ett systemiskt, systematiskt och strategiskt sätt. Ett sådant holistiskt hållbarhetsperspektiv utgör därför grunden för detta projekt. Fokus ligger på att integrera detta i de tidiga faserna av utvecklingsprocessen eftersom det är där produkters hållbarhetsprestanda i livscykeln till stor del bestäms. Projektet innefattar tre delprojekt med fokus på: (1) Affärsmöjligheter och risker i samhällets hållbarhetsomställning; (2) Bedömning av produkters hållbarhetsprestanda och (3) Användarcentrerad och visualiseringsbaserad digitalisering av verktyg för hållbar produktutveckling. En doktorand kommer att fokusera på ett delprojekt men kommer också att interagera med de andra delprojekten. De här sökta doktoranderna ska huvudsakligen arbeta i delprojekt 1 och 2.

Behörighetskrav


För att anställas som doktorand krävs att den sökande är eller blir antagen till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i strategisk hållbar utveckling är den som avlagt examen på avancerad nivå eller som på annat sätt förvärvat kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i ämnet.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskraven och bedömningskriterierna för anställningen, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Civilingenjörsexamen, mastersexamen eller magisterexamen med fokus på hållbar produktutveckling, ekodesign, strategiskt ledarskap för hållbarhet, industriell ekologi, industriell ekonomi med hållbarhetsinriktning, eller motsvarande.
 • Dokumenterad erfarenhet av väsentlighetsanalys, marknadsstudier, hållbarhetsmanagement, och relaterad lagstiftning såsom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standards (ESRS). (Främst för delprojekt 1.)
 • Dokumenterad erfarenhet av hållbarhetsanalys, livscykelanalys, systemanalys, modellering och simulering, bedömning av produkters hållbarhetsprestanda i tidiga utvecklingsfaser, och relaterade styrmedel såsom EU ekologiskt fotavtryck, digitala produktpass och ekodesignkrav. (Främst för delprojekt 2.)
 • Dokumenterad erfarenhet av hållbarhetsstandardisering- och certifiering.
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom, eller samarbete med, produktutvecklande företag eller kravställande organisationer.
 • Dokumenterad utbildning inom, eller erfarenhet av, för SPIRIT relevanta områden inom datavetenskap.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta självständigt såväl som i team.
 • Dokumenterad erfarenhet av, och intresse för, undervisning och pedagogik inom för tjänsten relevanta områden.
 • Hög kommunikativ förmåga, inklusive hög förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och helst även på svenska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tjänstgöringsort: Karlskrona


Tjänstgöringsomfattning: 100 %

Tillträde: 2024-11-01, eller enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i upp till 4 år för forskarstudier. Tjänsten får innehålla upp till 20 % annan tjänstgöring, till exempel undervisning, varvid anställningstiden kan förlängas till maximalt 5 år.

Lön: För högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 2024-08-31.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-specialisten som står som kontaktperson i annonsen för mer information.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat