arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplatser i musikpedagogik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Högskolan för scen och musik är en del av den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö. Institutionen utbildar musiker i flera genrer, komponister, musikalartister, lärare i musik, dans och teater, operasångare, performance-artister och skådespelare och har drygt 600 studenter samt närmare 200 anställda. Vår unika ämnesbredd ger både studenter och medarbetare förutsättningar för ett bredare konstnärligt perspektiv och möjligheter att utforska nya arbetssätt och forskningsfält.

För mer information om kvalifikationer samt behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på Göteborgs
Universitets hemsida: https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb">https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ämnesbeskrivning och inriktning 
Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr lärandesituationer i musik. Problem behandlas i sammanhang där musik ingår eller har ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och annan påverkan som utövas i en viss kulturell situation. Vid Högskolan för scen och musik inriktas den musikpedagogiska forskningen mot högre musikutbildning och mot lärande och undervisning i andra musikaliska sammanhang, inom och utom utbildningsinstitutionerna, som kan ses som förberedande för högre utbildning. Forskningen inriktas mot kunskapsbildning och identitetsskapande i musikaliska lärandepraktiker, vilka ställs i relation till det omgivande samhället.  

Som doktorand i musikpedagogik kommer du att knytas till institutionens pågående forskning som tar sin utgångspunkt i olika samhällsrelevanta problemställningar. Du kan välja att genomföra din studie inom:
a) högre musikutbildning
b) musikaliska lärandekontexter som kan ses som förberedande för högre utbildning
c) kulturskola

Arbetsuppgifter   
Utbildningen på forskarnivå syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i musikpedagogik som vetenskap är av värde. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) varav 90 högskolepoäng är kurser inom forskarutbildningens ram och 150 högskolepoäng en avhandling. Utbildningen leder till en filosofie doktorsexamen i musikpedagogik.

Studierna bedrivs på heltid om inte särskilda skäl föreligger för lägre studietakt. Som doktorand förutsätts att du aktivt deltar i forskningsmiljön vid institutionen, vilket innebär att du är fysiskt närvarande. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. Utbildningen bedrivs i samverkan med Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, vilket innebär att de obligatoriska kurserna och delar av seminarieverksamheten ges i samverkan med Malmö, såväl online som på plats.  

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/ 

Anställning    
Två typer av antagningar är aktuella:
 • Två doktorandanställningar finansierade av Högskolan för scen och musik. Dessa tjänster är tidsbegränsade anställningar om fyra år enligt högskoleförordningen med en omfattning om 100%. Anställningarna är placerade vid Högskolan för scen och musik.
• En eller flera samverkansplatser med extern finansiering av arbetsgivare (t ex kommun eller högskola). En samverkansplats innebär att den forskarstuderande har kvar sin externa anställning under utbildningstiden. För ansökan till samverkansplatsen måste intyg från arbetsgivaren om full finansiering under hela utbildningstiden bifogas ansökan.

Tillträdesdatum är 2024-09-01.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i 5 kap. Högskoleförordningen (1993:100).

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-08 

 
För mer information om kvalifikationer samt behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på Göteborgs
Universitets hemsida: https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb">https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat