arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplatser vid Ekonomisk-historiska institutionen

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  12 juni

Om jobbet

Arbetsuppgifter 
Ekonomisk-historiska institutionen utlyser tre doktorandplatser med tillträde den 1 september 2024.

Samtliga tre platser ingår i specifika forskningsprojekt.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid, motsvarande 240 högskolepoäng varav doktorsavhandlingen utgör 165 högskolepoäng och kurser 75 högskolepoäng. Utbildningen finansieras genom en kombination av stipendiemedel under år 1-3 följt av doktorandanställning under år 4 (projekt 1 och 2) alternativ doktorandanställning år 1-4 (projekt 3).

Nedanstående projekt söker en doktorand vardera:


Projekt 1: Bankkriser och krishantering i teori och praktik
Vad driver bankkriser och vad kan vi göra åt dessa? Nästan all forskning om detta görs på nationell nivå men för att bättre förstå kriser och krishantering behövs forskning på banknivå som kan undersöka varför vissa banker klarar kriser och andra inte, och hur individuella banker svarar på olika insatser för att förhindra bankkriser och varför. I projektet ingår att färdigställa en kvantitativ paneldatabas för samtliga affärsbanker den aktuella perioden. Denna kan kombineras med kvalitativa data från Bankinspektionens arkiv, tidningar, riksdagstryck, och andra statliga institutioner (som Riksbanken och Riksgäldskontoret) för att bättre förstå kriser och krishantering. Dessa kvalitativa data digitaliseras, gör maskinläsningsbara och behandlas med moderna tekniker för bearbetning av kvalitativa data.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Relevant bakgrund är examen i ekonomisk historia, datavetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, historia, statsvetenskap, sociologi (eller liknande). Dokumenterade kunskaper inom digital humaniora och samhällsvetenskap, datavetenskap och ekonometri/statistik är meriterande.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Anders Ögren, anders.ogren@ekhist.uu.se.

Projekt 2: Immateriella tillgångar och investeringsjuridikens alkemi
Immateriella och finansiella tillgångar är idag mer betydelsefulla än mark som källa till rikedom. Samtidigt har upprättandet av avtal kring investeringar exploderat under senare år. Mer än 3000 fördrag väver samman de flesta av världens länder i ett komplext nät av skyldigheter. Dessa två fenomen hänger ihop, men dess kopplingar är underbeforskade. Genom att studera ett antal internationella skiljedomsprocesser och koppla dessa till ett multidisciplinärt historiskt perspektiv avser projektet analysera hur investeringsjuridiken möjliggjort den ökade betydelsen av immateriella tillgångar, särskilt intellektuellt kapital, som källa till rikedom.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Relevant bakgrund är examen i ekonomisk historia, politisk ekonomi eller kritiska juridiska studier.

Arbetsspråket i projektet är engelska. Kompletterande färdigheter i andra språk, såsom spanska, franska eller arabiska, är meriterande.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Valbona Muzaka, valbona.muzaka@ekhist.uu.se.

Projekt 3: Effekten av rumsliga uppväxtvillkor på individers framtida utfall – kunskap från svenska städer under 140 år

Hur påverkas människor av sin uppväxtmiljö när det kommer till framtida arbetsmarknads- och utbildningsutfall? Trots många studier på moderna data så vet vi lite relativt lite om detta på grund av tre anledningar. För det första gör den korta tidshorisonten i tidigare studier att det inte varit möjligt att utvärdera effekter på lång sikt och över flera generationer. För det andra ger senare tid inte tillräckligt mycket variation i graden av social segregation och i kompositionen av olika bostadsområden. För det tredje finns sällan den geografiska detaljnivå som krävs för att mer precist identifiera effekten av individers uppväxtmiljö.

I det här projektet använder vi geokodad data över alla individer i ett stort antal svenska städer under perioden från 1880 till 2020 för att studera dessa frågor. Geokodningen av data från folkräkningar för perioden före 1990 genomförs av projektet och är ett pågående arbete.

I doktorandprojektet ingår att studera segregationens utveckling över tid och hur olika rumsliga uppväxtvillkor har påverkat individers arbetsmarknads- och utbildningsutfall på lång sikt och över flera generationer. Ett särskilt fokus ligger vid att utforska effekten av efterkrigstidens bostadspolitik med rivningar av äldre bostadsområden och utbygganden av miljonprogrammet. Doktoranden förväntas också delta i arbetet med geokodningen och konstruktionen av databasen.

Doktoranden kommer vara placerad vid Ekonomisk-historiska institutionen men även vara affilierad med Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Relevant bakgrund är examen i ekonomisk historia, nationalekonomi, sociologi och geografi (eller liknande). Erfarenhet från arbete med ekonometriska metoder, geografiska informationssystem (GIS), modern och historisk mikrodata, arbetsmarknadsekonomi och intergenerationell rörlighet är meriterande.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Jakob Molinder, jakob.molinder@ekhist.uu.se.

Val av projekt

Obs! För att din ansökan ska bli komplett, behöver du specificera vilket eller vilka projekt du är intresserad av i din ansökan.

För Kvalifikationskrav, Ansökan, Bedömning se fullständig annons på https://uu.se/jobb/

Om anställningen


Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2024. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskningsansvarig professor Anders Ögren, anders.ogren@ekhist.uu.se eller studierektor för utbildning på forskarnivå Tom Petersson, tom.petersson@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2024, UFV-PA 2024/1367.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-01 Visstidsanställning till