arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandposition “Kulturarv från stenåldern som delade landskap”

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  6 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doctoral Candidate 8 “Kulturarv från stenåldern som delade landskap”

Doktorandnäteverket ArCHe (https://www.arche.uio.no/) utbildar 10 doktorer för att öka det vetenskapliga & samhälleliga värdet av Europas arkeologiska kustnära kulturarv, med fokus på stenålderns jägare-fiskare-samlare (ca 12 000–2000 f.Kr). Dessa lämningar, inbäddade i en mängd olika europeiska geografiska miljöer, står inför massiva miljörelaterade och mänskliga hot, och hanteras i olika utsträckning som kulturarv. ArCHe tar sig an utmaningarna inom detta område med ett tillvägagångssätt som kopplar samman spåren från det förflutna, deras nuvarande status som arkeologiskt kulturarv och utsikter för framtida skydd och integration i levande landskap. Med sex deltagande institutioner och nio partners förenar ArCHe akademiska forskningscentra och icke-akademiska organisationer (kulturarvssektorn, specialistorganisationer, media). Inom denna plattform möjliggör skräddarsydda doktorandprojekt korsbefruktning av kunskap bland forskare och partners genom vetenskapliga kurser, workshops, konferenser, praktikplatser och överförbar kompetensundervisning. Utbildning i arkeologi, antropologi, kritiska arvsstudier, kulturarvsförvaltning, bioarkeologi, geologi, oceanografi, kustteknik/bevarande och kommunikation med relevans för det kustnära kulturarvet och miljön utrustar ArCHe doktorander med avancerad tvärvetenskaplig och tvärregional kunskap och färdigheter som är tillämpliga på olika akademiska och icke-akademiska områden över hela Europa. Doktorandprojekten bidrar till synligheten, bevarandet och en hållbar förvaltning av ömtåliga arkeologiska lämningar i kustområden som står inför globala miljö- och utvecklingsutmaningar.

 

Referse (ArCHe doktorandkandidat nr)

DC8

Projekttitel


Kulturarv från stenåldern som delade landskap

Rekryterande institution & arbetsplats

Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet, Sverige

Startdatum


Aug 2024

Projektlängd


48 månader

Lön:


 

- Living allowance


31 800 SEK kr i månaden

- mobility allowance


6000 SEK kr i månaden

- family allowance


4950 kr i månaden (om vissa kriterier uppfylls)

Projektbeskrivning


DC8 bidrar med kunskap om hur befintliga & framtida arkeologiska aktiviteter i delade landskap kan göras lokalt relevant & hållbar. DC8 undersöker tre fallstudieområden (Norge, V-Frankrike, Lettland) som hyser kustnära lämningar från stenåldens jägare-fiskare-samlare, och kartlägger olika aktörer, intressen, utmaningar och möjligheter som kan påverka framtida förvaltning och användning av dessa platser. Genom att använda antropologiska metoder som deltagande observation och intervjuar, och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, t.ex. fokusgrupper, photo elicititation, deltagande kartläggning, sensoriska promenader, korta undersökningar, ger DC8 en djupgående förståelse för den sociomateriella dynamiken som formar dessa delade landskap, allt från strukturella och ekonomiska förhållanden till sociala & kulturella faktorer & miljöhänsyn. Den jämförande kunskapen kommer att identifiera hur förhistoriska spår av jägare-fiskare-samlare bäst kan integreras i framtida planering & användning av dessa landskap, t.ex. som platser för lärande inom hållbar utveckling eller turism. DC8 kommer att främja medvetenhet och reflexivitet bland platsens intressenter, både inom och utanför doktorandnätverket, för att stärka den offentliga dialogen och inkluderingen. DC8 tillhandahåller utbildning för en karriär inom hållbar förvaltning av natur- och kulturresurser. Förväntade resultat består av en avhandling, två medförfattade tidskriftsartiklar och populärvetenskapliga framställningar.

Akademiska praktiker


DC8 har praktik i sydöstra Norge, Oslo universitet (2 mån), västra Frankrike, CNRS/Univeristy of. Rennes (2 mån) & University of.Latvia , Littauen (2 mån)

Icke-akademiska praktiker

Viken kommun, Norge (1 mån)

Huvudhandledare


Prof Maris Gillette, School of Global Studies, Göteborgs universitet

Bihandledare


Prof. A Mjærum, Oslo universitet; Dr Valdis Bērziņs, University of Latvia

Behörighetskrav


För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka tjänsten, se hela annonsen på www.gu.se

Obligatorisk dokumentation


För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka tjänsten, se hela annonsen på www.gu.se

Bedömningskriterier


För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka tjänsten, se hela annonsen på www.gu.se

Övrig information


 

Deadline: 6 mars 2024

Kontakt


Maris Gillette, maris.gillette@gu.se, +46 73 541 90 61.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

. .

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid 100%