arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i biologi med inriktning ekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Institutionen för akvatiska resurser
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi söker nu en doktorand som kommer att arbeta med att utveckla nätverket av skyddade områden i Östersjön i ett föränderligt klimat. Du kommer att ingå i en vital forskningsmiljö som arbetar nära förvaltningen och samtidigt får du möjlighet att delta i internationella samarbeten.

Vid institutionen för akvatiska resurser bedriver vi miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid fyra huvudorter (Uppsala, Lysekil, Öregrund och Stockholm) samt fyra fältstationer. Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Besök oss gärna på: www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Utveckling av nätverket av skyddade områden i Östersjön i ett föränderligt klimat
Forskarutbildningsämne Biologi
Innehållsbeskrivning:
Doktorandprojektet är en del av ett större forskningsprojekt om att optimera nätverket av skyddade områden i Östersjön för att stärka den biologiska mångfalden i ett föränderligt klimat. Klimatförändringar och mänskliga störningar har allt större effekter på den biologiska mångfalden i havet och de ekosystemtjänster vi är beroende av. En av de viktigaste åtgärderna för att förvalta dessa känsliga ekosystem är att inrätta nätverk av marina skyddade områden. Nya ambitiösa mål om att skydda stora delar av havsytan kräver sofistikerade metoder för att utveckla ekologiskt sammanhängande nätverk av skyddade områden i ett föränderligt klimat. Doktoranden kommer att kartlägga hur arters utbredning förändras i ett framtida klimat för att se hur väl det befintliga nätverket skyddar mot kommande miljöförändringar, samt identifiera områden där nätverket är svagt och ytterligare skydd kan behövas. Dessa analyser är viktiga för det framtida arbetet med grön infrastruktur, fysisk planering av verksamheter i kustzonen och för att rikta områdesskydd och habitatrestaureringsåtgärder till områden som är extra viktiga för den biologiska mångfalden men som idag saknar skydd.

Kvalifikationer:

Vi söker en engagerad och driven person med en stark analytisk profil och god kommunikationsförmåga.  Sökande ska ha en masterexamen (eller motsvarande) inom biologi, ekologi, limnologi, marinekologi, miljövetenskap eller närliggande fält. Relevant erfarenhet och kompetens inom R (eller andra programmeringsspråk), GIS, och matematisk/statistisk modellering är mycket meriterande. Andra meriter som kommer att beaktas är dokumenterade erfarenheter av självständigt arbete, arbete i forskargrupper och kunskap om områdesskydd och erfarenhet av bevarandeekologiska analyser, Östersjön eller annan akvatisk ekologi. God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska är ett krav.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

1 februari 2024 (eller enligt överenskommelse).

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-12-11.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat