arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i medicinsk vetenskap med inriktning mot logopedi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  7 mars

Om jobbet

Vid Institutionen för klinisk vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom Barn- och ungdomspsykiatri, Logopedi, Neurovetenskaper, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Pediatrik, Professionell utveckling, Psykiatri och Öron-,näs-,och halssjukdomar.

Institutionen för klinisk vetenskap utlyser en doktorandtjänst inom ämnet logopedi för studier inom projektet: Dysfagi Efter Stroke - en Incidens och Randomiserad kontrollerad Evaluering av munskärmsintervention vid sväljningsdysfunktion (DESIRE). Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

Du som antas till utbildning på forskarnivå kommer att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå

https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/utbildning-pa-forskarniva/

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Forskargruppen studerar förekomsten av sväljsvårigheter i den akuta fasen av stroke och effekten av en ny behandlingsmetod vid kvarstående sväljsvårigheter i den subakuta fasen. Därtill studeras mekanismen bakom den nya behandlingsmetoden. Målsättningen är att förbättra vården vid omhändertagandet av sväljsvårigheter efter stroke och därigenom förbättra den enskilda individens livskvalitet. Förhoppningen är att en förbättrad vård kan minska komplikationerna och därmed vårdkostnaderna. Projektet är interdisciplinärt och sker i samarbete mellan flera nationella sjukhus och centra. Projektet består främst av kvantitativa delstudier.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till motsvarande fyra år på heltid. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser etc. Inom ramen för forskningsprojektet kommer doktoranden, i samarbete med forskargruppen, genomföra bedömningar och uppföljningar av forskningsdeltagare, hantera data, analysera, och skriva forskningsrapporter. Doktoranden kommer att vara placerad vid Logopedkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm under hela forskarutbildningen för datainsamling. Datainsamlingen kommer att ske både på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Logopedkliniken hör till VO Neurologi, har drygt 100 medarbetare och rymmer de flesta logopediska inriktningar för barn och vuxna. Verksamheten bedrivs processinriktat och fokuserar i hög grad på klinisk utveckling. Kliniken tar varje år emot ett stort antal studenter från landets logopedprogram.

De kurser som bedrivs inom ramen för forskarutbildningen sker till stor del via distans, men för de kurser som är förlagda till campus vid Umeå Universitet står forskningsprojektet för rese-och boendekostnad. Forskningsresor till de övriga deltagande centra kan komma att vara aktuellt under forskningsprojektets gång.

Arbetets omfattning och förläggning

Du som antas kommer att utgå från Danderyds sjukhus 80% av tiden, 20% av anställningen kommer att bedrivas på plats i Umeå. Du kommer att få en arbetsplats på Danderyds sjukhus.

Antagningskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning. Den sökande ska vara legitimerad logoped och ha grundläggande allmän orientering inom den kliniska ämnesinriktningen samt nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

 
Övriga kvalifikationer
Särskilt meriterande är erfarenhet av flexibel endoskopisk undersökning av sväljningen hos personer med stroke och/eller andra tillstånd som kan ge sväljningssymtom. Arbete med materialinsamling och -bearbetning inom liknande forskningsprojekt är också starkt meriterande. För att kunna göra ett bra arbete är du initiativtagande, flexibel, ordningsam och har god samarbetsförmåga.

Upplysningar

För ytterligare information, kontakta: patricia.hagglund@umu.se.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad tillforskarutbildningsplatsen.
- En meritförteckning.
- Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg samt yrkeslegitimation.
- Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: enligt överenskommelse Visstidsanställning till