arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst. Hållbara växtnäringsflöden i livsmedelssystem

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Institutionen för energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi stor kompetens i Systemanalys inklusive Miljösystemanalys och LCA, liksom i Biometri.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Hållbara växtnäringsflöden i livsmedelssystem

Forskarutbildningsämne: Teknologi
Innehållsbeskrivning:
Hållbar försörjning och hantering av växtnäringsämnen som kväve och fosfor är en central utmaning för framtidens livsmedelssystem. Dessa växtnäringsämnen är avgörande för jordbrukets produktivitet men orsakar samtidigt en rad miljö- och hälsoproblem. Ta chansen att arbeta med oss som doktorand inom dessa viktiga frågor!

Syftet med detta doktorandprojekt är att ta fram ny kunskap om hållbar försörjning och hantering av växtnäring i jordbruk och livsmedelssystem, med särskilt fokus på kväve och klimatpåverkan. Forskningen kommer att vara kvantitativ och bygga på data från bland annat fältförsök och jordbruksstatistik. Doktoranden kommer att använda och utveckla biofysiska modeller av växtnäringsflöden i jordbruks- och livsmedelssystem från jord till bord, för att utvärdera olika lösningar för hållbara växtnäringsflöden med avseende på produktivitet och miljöpåverkan inklusive övergödning, luftföroreningar och klimatpåverkan. Exempel på sådana lösningar är teknik och skötselåtgärder i jordbruket såväl som mer genomgripande förändringar såsom diversifiering av grödor och ändrad kosthållning. Lösningar kommer att utvärderas kvantitativt med metoder från LCA och andra metoder inom livsmedelssystem. Projektet kommer att bygga på kunskaper och modeller som redan utvecklats i fas 1 av forskningsprogrammet Mistra Food Futures (https://mistrafoodfutures.se) och kommer att ske delvis i samarbete med forskare och externa aktörer i livsmedelssystemet.

Doktorandtjänsten är del av forskningsprogrammet Mistra Food Futures, det största forskningsprogrammet om hållbara och resilienta livsmedelssystem i Sverige. Programmets vision är att vara en etablerad vetenskapsbaserad kunskapsplattform som aktivt arbetar för att främja en omvandling av det svenska livsmedelssystemet, med ett globalt perspektiv, till ett system som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart, resilient och som levererar hälsosam kost. Programmet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, forskningsinstitutet RISE, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien, tillsammans med andra universitet och partners från den svenska livsmedelsvärdekedjan, myndigheter och regioner. Som en av fler än 10 doktorander i Mistra Food Futures kommer du att vara en aktiv medlem i Mistra Food Futures' Academy, en tvärvetenskaplig akademi som syftar till att utbilda nästa generations forskare inom livsmedelssystem.

Kvalifikationer:

Du ska ha en bakgrund i natur- eller ingenjörsvetenskap. Dokumenterade kunskaper inom en eller flera av följande är värdefulla för arbetet och meriterande för tjänsten: växtodlings- eller husdjursvetenskap, agronomi, markvetenskap, ekologi, biogeokemi, miljövetenskap. LCA, livsmedelsvetenskap, modellering och simulering, statistik, maskininlärning. Du kommer att få komplettera dina kunskaper inom forskarutbildningen om du saknar erfarenhet inom några av de nämnda områdena. Du talar och skriver god engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, mjuka färdigheter och intellektuell nyfikenhet.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-06-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat