arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Elevassistent, Hällsboskolan Mälarhöjden, Hägersten

 • Yrkesroll

  Elevassistent

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver specialskolor. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi fördelar också statsbidrag och utvecklar läromedel.

Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald

Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Just nu fokuserar vi på att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden på myndigheten. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder på vår webbplats https://www.spsm.se/jobb.

Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.

Hällsboskolan Mälarhöjden i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till och med årskurs 2. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer.

ARBETSUPPGIFTER

Din roll/dina arbetsuppgifter. Som elevassistent på Hällsboskolan Mälarhöjden identifierar du tillsammans med mentor/mentorer elevernas förutsättningar samt behov av stöd. I denna roll kommer du arbeta med elevnära insatser i årskurserna F-2 samt på fritidshemmet.
Vidare kommer du att;
 • Ansvara, genomföra rastaktiviteten lärarna mot fritidshem planerat samt agera stöd i eleverna sociala relationsskapande.
 • Arbeta i nära samverkan med samtliga professioner som är verksamma på skolan.
 • Utveckla samarbetet med vårdnadshavare tillsammans med skolkurator och andra professioner inom EHT.
 • Delta aktivt på informationsmöten samt planeringar med fritids samt lärarna.
Som elevassistent på Hällsboskolan hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad. I all verksamhet utgår vi från specialskolans läroplansmål samt elevens bästa. Med god samarbetsförmåga skapar du tillsammans med dina kollegor de optimala och individuella förutsättningarna utifrån elevernas individuella behov. Du har ett engagemang i trygghetsskapande arbete samt i det förebyggande arbetet i skolan. Med ditt ansvarstagande, din kreativitet och trygghet skapar du ett tryggt socialt klimat och förtroendefulla relationer. Du visar övertygelse i att eleverna vill lära och utvecklas, har god förmåga att bemöta eleverna och det är viktigt att du agerar tryggt även i svåra och pressade situationer. Du är kreativ och ansvarstagande, och det är naturligt för dig att förena omsorg om, och trygghet för, elevernas situation med lärande och utveckling. Du söker i din roll bidra med en ökad förståelse för eleverna - både för dig själv och för elevernas skull men även för kollegor och vårdnadshavare.

KVALIFIKATIONER

Du har minst utbildning på gymnasienivå.

Minst 2 år inom förskole/skolverksamhet.

Goda kunskaper i det svenska språket.

God datorkunskap.

-Barn och fritidsprogrammet(gymnasienivå).
-TAKK

-Kunskap och erfarenhet från att arbeta med elever med NPF.
-Erfarenhet att arbeta med elever med språkstörning.

Flerspråkighet.

TAKK.
Bildstöd.

Word, Outlook, InPrint, SymWriter.

Nyfiken

Tålmodig
Strukturerad
Ambitiös
Inlyssnade
Ansvarstagande

ÖVRIGT

Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2024-08-01 , upphör: 2024-12-31 Vikariat med möjlighet till förlängning.