arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Elsäkerhetsverket söker registrator

 • Yrkesroll

  Registrator

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  4 augusti

Om jobbet

Elsäkerhetsverket har som mål att göra elen trygg och störningsfri. Vi arbetar för att elanläggningar och elprodukter ska vara säkra, att branschen och elyrkespersoner har rätt kompetens och för att allmänheten ska vara medvetna om farorna med el. Vi är också tillsynsmyndighet enligt lagen om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Vi är en liten, modern och samarbetsinriktad myndighet som har täta kontakter med branschen. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar ser vi som viktiga förutsättningar för framgång. Våra engagerade och kompetenta medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad.

Beskrivning

Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och omväxlande roll som registrator i en myndighet med ett tydligt och aktuellt samhällsuppdrag.

Tjänsten är placerad i Kristinehamn på Avdelningen för verksamhetsstöd.

Avdelningen för verksamhetsstöd har ansvar för övergripande frågor som, verksamhetsplanering, ekonomi- och verksamhetsstyrning, HR, IT, säkerhetsskydd, kommunikation, registratur och lokaler.

Arbetsuppgifter

Arbetet som registrator är omväxlande och omfattar bland annat ärendehantering, registrering, ärendehandläggning, arkivering och utlämnande av allmän handling samt utbildning och stöd till handläggare och chefer. Du får självständigt arbeta med att registrera, bedöma och hantera allmänna handlingar i enlighet med det statliga regelverket och interna styrande dokument. Du kommer även att ge service och stöd till allmänheten.

Du fungerar som ett stöd för verksamheten i frågor som rör offentlighet och sekretess samt arkivredovisning. Arbete med att ta fram gemensamma rutiner och riktlinjer liksom arkiv och arkivläggning ingår också i uppdraget. Tillsammans med övriga medarbetare inom avdelningen arbetar du ständigt med att förbättra rutiner och processer, Elsäkerhetsverket arbetar med att ha en modern informationsförvaltning med fokus på digitalisering och kommer att arbeta med att förändra arbetssätt med hjälp av AI.  Du är väl förtrogen med ärendehanteringssystem, du är operativ, självgående och lockas av att vara en del i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Vi vill att din vardag ska fungera och vi värdesätter en bra balans mellan arbetsliv och fritid. Vi erbjuder därför en möjlighet att arbeta på distans en del av din arbetstid.

Elsäkerhetsverket är en myndighet med ett stort uppdrag i förhållande till antalet anställda. Detta innebär att arbetsuppgifterna efterhand kan komma att förändras inom myndighetens verksamhetsområde.

Kvalifikationer

Formella krav
För att vara kvalificerad för tjänsten ska du:

- ha lägst gymnasieutbildning eller annan utbildning som vi bedömer är relevant för tjänsten,
- erfarenhet från diarieföring och från digitalt ärendehanteringssystem,
- erfarenhet av att arbeta som registrator eller handläggare i offentlig förvaltning
- ha god kunskap om dokumenthantering, gallring och arkivredovisning
- ha kunskap om och/eller erfarenhet av de lagar och förordningar som styr myndigheternas arbete, framförallt offentlighet och sekretess
- kunna uttrycka dig på ett enkelt och tydligt sätt i tal och skrift på svenska,
- ha de personliga egenskaper som framgår av kravprofilen

Meriterande:

- har registrator- eller arkivutbildning,

För att vara aktuell för tjänsten kan det bli aktuellt att du genomgår en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövningen. Du måste lämna ditt samtycke innan vi kan påbörja prövningen. 

Dina personliga egenskaper

Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och även arbetar självständigt. Du behöver vara en god kommunikatör samt ha både vilja och förmåga att ge service, både internt och externt. Du är nyfiken, inhämtar och delar med dig av kunskaper och erfarenheter. Du är noggrann, tar ett stort eget ansvar, arbetar metodisk och är strukturerad. Du håller god ordning och är bra på att prioritera och har god förmåga att planera din dag. Du är lyhörd, flexibel och kommer med egna initiativ och genomför aktiviteter.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet med uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Utifrån visionen ”Trygg och störningsfri el” utövar vi aktiv tillsyn av elektriska anläggningar, elinstallationsföretag och elinstallatörer samt marknadskontroll av elektriska produkter. Myndigheten ansvarar för auktorisation av elinstallatörer och för register över elinstallationsföretag. Vi arbetar med projekt, rapporter, analyser och statistik inom vårt område. Vi utarbetar också föreskrifter för elektrisk säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet samt deltar i teknisk standardisering både nationellt och internationellt. Ett aktivt samarbete med elbranschen och andra aktörer kring elsäkerhetsfrågor är en naturlig del av verksamheten. Myndigheten använder kommunikation som ett strategiskt verktyg för förändring och ökad kunskap.

Elsäkerhetsverket har cirka 50 medarbetare med placering i Kristinehamn, Umeå, Hässleholm och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.

Elsäkerhetsverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete på deltid och vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv. Du kan läsa mer om myndighetens olika verksamheter samt vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder på www.elsakerhetsverket.se. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt i rekryteringsverktyget Varbi. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 november Tillsvidareanställning