arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef för Strategisk planering

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juli

 • Sök jobbet senast

  21 augusti

Om jobbet

Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 220 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.

ARBETSUPPGIFTER

Då vår tidigare chef går vidare till nya utmaningar söker vi nu en chef till enheten för strategisk planering. Inom enheten samlas kompetens för strategisk fysisk planering, planeringssystemet samt expertkompetens för exempelvis klimatanpassning och GIS. Enheten arbetar med frågor om nationell planering, riksintressen, regional fysisk planering och kommunal översiktsplanering. Enheten arbetar också aktivt med frågor om klimatanpassning, vattenförsörjning, infrastruktur, GIS och planeringsfrågor kopplat till natur, kultur och friluftsliv med mera. Fokus ligger på statliga styrmedel som exempelvis lagar och förordningar men även på rådgivning, informationsspridning och utredningsarbete.

Som chef på Boverket leder du din enhet utifrån Boverkets instruktion, regleringsbrev och planeringsinriktning samt olika regeringsuppdrag. Du har ett helhetsperspektiv och förstår myndighetens roll i samhället. Du har en tydlig arbetsgivarroll med ansvar för verksamhet, personal och budget. Du har direkt personalansvar för cirka 20 medarbetare. Enheten för strategisk planering är en av fem enheter i Boverkets verksamhetsavdelning 1. Som chef är du underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du tillsammans med andra enhetschefer och uppdragsägare aktivt bidrar till utveckling av avdelningens verksamhet. Samtliga ledare på Boverket ingår också i generaldirektörens ledarforum, där ledarna arbetar tillsammans med övergripande strategiska frågor för Boverket.

Som enhetschef är du ansvarig för den årliga verksamheten samt den långsiktiga strategiska utvecklingen av verksamhet och personal på enheten i syfte att säkerställa att Boverket är redo att leverera i såväl nuvarande som kommande uppdrag. Boverket arbetar utifrån en matrisorganisation där vissa större uppdrag styrs av uppdragsägare med resurser från olika enheter. Andra uppdrag och verksamhet drivs inom enheten ofta tillsammans med andra enheter på myndigheten och i samverkan med en rad aktörer i samhället. Du arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet inom och utanför organisationen och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö för medarbetarna.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap, företrädesvis från chefsroller med personalansvar i statlig sektor. Du är skicklig i att leda och motivera medarbetare att nå uppsatta mål på kort och på lång sikt. Vi värdesätter att du har kunskap och erfarenhet av förändringsarbete, samt förmåga att motivera medarbetare och samarbetsparter i förändringsprocesser. I grunden har du en relevant akademisk utbildning.

Arbetsgivarfrågor och ledarskapet är i fokus, men vi ser gärna att även du har en bakgrund kopplad till Boverkets ansvarsområden, för att på så vis få en god förståelse för din enhets verksamhet samt helheten. Det är därför önskvärt att du har relevant erfarenhet av planeringsfrågor och planeringssystemsfrågor.

Du är drivande, tydlig och engagerad. Du tar ansvar, agerar och fattar beslut. För att lyckas i rollen som enhetschef hos oss är det viktigt att du är lyhörd och har tillit till dina medarbetare, kommunicerar rakt och tydligt i tal och skrift och är duktig på att utveckla kontakter, skapa nätverk och föra dialog. Du är genuint intresserad av människor, och tycker om att se människor växa! Det är särskilt viktigt att ditt ledarskap uppmuntrar till delaktighet för att ge tydliga, väl förankrade prioriteringar i arbetet. Stort fokus ligger på samarbetsförmåga och att alltid arbeta utifrån en helhetssyn. Vi lägger stor vikt vid dessa personliga förmågor.

Boverket är en nationell myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!

ÖVRIGT

Boverket lyder under Offentlighetsprincipen, vilket innebär att den information du delger oss i dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut som allmän handling. Tänk därför på att inte lämna ut mer personlig information än du anser lämplig i denna rekrytering.
Helena Bjarnegård finns tillgänglig för eventuella frågor från 13 augusti. Vid andra tidpunkter går det bra att kontakta den HR-partner som är i tjänst via Boverkets växel: 0455-35 30 00.

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruits Offentliga jobb. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlig-hetsprincipen, och kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.

Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse Placeringsort: Karlskrona .