arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef lednings/verksamhetsstöd, Institutet för mänskliga rättigheter

 • Yrkesroll

  Administrativ chef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 september

 • Sök jobbet senast

  8 oktober

Om jobbet

Vi söker dig som vill följa och bevaka att de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. På Institutet för mänskliga rättigheter är du med och leder arbetet med att bygga upp en ny och oberoende myndighet med uppdraget att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Om Institutet för mänskliga rättigheter


Institutet för mänskliga rättigheter följer, undersöker och rapporterar om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet för mänskliga rättigheter inrättades 1 januari 2022 efter ett riksdagsbeslut och myndighetens verksamhet är under uppbyggnad. Institutet ska verka i enlighet med de så kallade Parisprinciperna, vilka utgör internationell standard för nationella institutioner för mänskliga rättigheter. Hos oss får du arbeta för viktiga värden i en organisation där dialog och engagemang värderas högt. Situationen för rättighetsbärarna är alltid i fokus.  Utgångspunkten är det goda mötet. Här uppstår värdet av det som görs, oavsett om mötet är med makten eller med den enskilda människan

Institutet leds av en styrelse med en direktör som ansvarar för verksamheten på kontoret som ligger i Lund. Institutet organiserar nu verksamheten i tre enheter; Enheten för utredning och analys, Enheten för omvärld och samverkan och Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.

Om jobbet som enhetschef Lednings- och verksamhetsstöd

Som chef för Enheten för lednings- och verksamhetsstöd leder du en enhet med i dagsläget sex medarbetare (förvaltningsjurist, controller, HR, registratur, IT- och kontorsservice samt administrativt ledningsstöd) som arbetar med frågor som rör institutets ekonomi, upphandling/avtal, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, it, lokalförsörjning/förvaltning, förvaltningsrättsliga frågor och informationssäkerhet. Enheten ansvarar också för lednings- och planeringsstöd till direktör, övriga chefer och styrelse samt utvecklar och effektiviserar processer och administrativa rutiner för bland annat verksamhetsplanering, upphandlingar, avtal och hantering av offentlighet och sekretess. Enhetschefen säkerställer rätt kompetens och bemanning samt verkar för att gruppen använder sin samlade kompetens på ett effektivt sätt för att nå verksamhetens mål. Som enhetschef verkar du också för en god arbetskultur och arbetsmiljö för både gruppen och institutet som helhet. Institutet befinner sig i en uppbyggnadsfas och i rollen som enhetschef kommer du att tillsammans med dina medarbetare skapa förutsättningarna för den nya enheten. Dina arbetsuppgifter varierar mellan strategiska frågor och operativ vardag. Arbetet kommer att präglas av nära dialog med medarbetare på enheten, kollegor inom myndigheten och med andra myndigheter och aktörer. 

Som enhetschef rapporterar du till direktören och ingår i institutets ledningsgrupp.

Kvalifikationer


För att vara aktuell för jobbet vill vi att du:
 • har relevant akademisk utbildning inom t ex beteendevetenskap, juridik, ekonomi eller motsvarande kunskaper
 • har kunskaper om statlig förvaltning, regelverk och styrning
 • har kunskaper om ledarskap, verksamhetsutveckling och om att utveckla grupper och individer
 • har grundläggande kunskaper om begreppet tillitsbaserad ledning och styrning
 • har erfarenhet av att leda specialister och administrativ personal i kunskapsintensiva organisationer
 • har erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet
 • har chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, budget och personal inklusive arbetsmiljöansvar
 • har erfarenhet av motsvarande uppdrag
 • uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska

Vi ser också gärna att du:

 • har erfarenhet av arbeta i en statlig myndighet
 • har erfarenhet av att arbeta för mångfald och leda medarbetare med olika erfarenhetsbakgrund
 • har erfarenhet av att arbeta mot gemensamma mål i en ledningsgrupp
 • har kunskaper i ett eller flera av de nationella minoritetsspråken, det svenska teckenspråket och/eller ett eller flera andra språk

Förmågor


Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person trivs du med att arbeta i en verksamhet som är i ständig utveckling och har förmågan att hålla i och hålla ut. Du är tillgänglig och prestigelös, med en god förmåga att söka lösningar tillsammans med andra. Du har lätt för att se helheten och har en förmåga att prioritera. Du är ansvarstagande och agerar när det behövs. Vi ser gärna att du är nyfiken och villig att utveckla nya förmågor. Du är bra på att kommunicera och har en hög förmåga att skapa engagemang och drivkraft genom att delegera ansvar och använda dig av dina medarbetares kompetens, i ord och handling. 

Övrigt


Tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Resor inom ramen för anställningen kan förekomma.

Institutet för mänskliga rättigheter eftersträvar mångfald av kunskaper och erfarenheter bland sina anställda och välkomnar alla sökande med kvalifikationer för anställningen oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla. Vi är i dagsläget ett trettiotal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Mobilvägen 10 i Lund, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den rekryteringskonsult som står angiven nedan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryteringskonsult Christina Fredriksson, 0702-715140.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sista ansökningsdag är den 8 oktober 2023.

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning Heltid, 100 %