arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef med erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling. Se vidare på www.si.seVi söker en enhetschef till vår enhet för projektstöd
Enheten har 14 medarbetare med uppgift att främja samarbete med Sveriges närområde i Östersjöregionen och Östeuropa med ett särskilt fokus på Ukraina. Samarbetet styrs av olika strategier som beslutas av regeringen. Projektstöden fördelas i konkurrens genom utlysningar och ska bidra till ökad kunskap, nätverk och långsiktiga samarbeten mellan Sverige och samarbetsländerna. Medarbetarna genomför kontaktskapande konferenser, seminarier och workshopar med aktörer som är mottagare av SI:s projektstöd. Enheten har även ansvar för att samordna, planera och återrapportera myndighetens strategigenomförande till regeringen.

Verksamheten med projektstöd innebär myndighetsutövning och enheten hanterar ett stort antal ärenden, vilket förutsätter hög digital kompetens och förmåga att navigera i myndighetens olika system. Arbetet tar sin utgångspunkt i den statliga värdegrunden med betoning på demokrati, objektivitet, legalitet och effektivitet. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivs inom enheten, bl.a.  avseende kvalitetssäkring, digitala systemstöd och stärkt resultatstyrning. Antikorruptionsarbetet har hög prioritet då verksamheten delvis genomförs i länder med krympande demokratiskt utrymme, bristande efterlevnad av mänskliga rättigheter och svaga institutioner.

Uppdraget som enhetschef innebär att utifrån myndighetens uppdrag och styrprocess leda och utveckla enheten tillsammans med medarbetarna. Ett tydligt och kommunikativt ledarskap eftersträvas. SI ska vara en myndighet där medarbetarna trivs, utvecklas och känner engagemang för sina arbetsuppgifter. I rollen ingår ansvaret för enhetens verksamhetsplanering och -uppföljning, budgetering och ekonomiska prognoser.

Du kommer att rapportera till chefen för Avdelningen för internationella relationer och ingår i avdelningsledningen. Rollen innebär regelbundna föredragningar i myndighetens ledningsgrupp samt kontakter med t.ex. Utrikesdepartementet.

Som person är du en trygg ledare med förmåga att skapa engagemang och att utveckla medarbetarnas kompetens. I din ledarroll är du tydlig, strukturerad och vet hur du ska kommunicera i olika sammanhang. Du är kreativ och hittar tillsammans med dina medarbetare de bästa sätten att utveckla verksamheten. Du har hög analytisk förmåga och arbetar strukturerat med att planera ditt arbete, att sätta mål och tidsramar. Du aktiverar dina professionella nätverk och för samtal med andra myndigheter och aktörer inom ramen för verksamheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som har:

 • en akademisk utbildning/examen som vi bedömer som relevant för tjänsten
 • minst tre års erfarenhet av att arbeta som chef med personal och verksamhetsansvar
 • erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning och att leda verksamhet som innebär myndighetsutövning
 • erfarenhet av projektfinansiering inom internationellt utvecklingssamarbete
 • hög kommunikativ och digital kompetens samt förmåga att snabbt orientera dig i system och verksamhet
 • förmåga att kommunicera obehindrat på såväl svenska som engelska i tal och skrift

Det är dessutom meriterande om du har:

 • kunskaper om och erfarenhet av arbete i eller med länder i Östeuropa

Varaktighet och tillträde

Anställningen är tillsvidare med sex månaders inledande provanställning, med tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Kurt Bratteby. Fackliga ombud är Jan-Frederic Buss (Saco-S) och Katharina Holmén (ST). Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-15.

Bifoga endast CV och personligt brev i din ansökan. Övriga dokumentation begärs in vid behov. Vi använder oss av urvalsfrågor som del i vår urvalssprocess. Var noga med att dina svar speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Som en del av urvalsprocessen kan arbetsprov begäras in.

Varför jobba hos oss? Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av samarbete, nytänkande och förtroende. Vi är en innovativ och lyhörd myndighet där vi vågar testa nya saker och tar vara på erfarenheter och kompetenser. Vi har ett öppet förhållningssätt och genomsyras av en inkluderande attityd samt respekt för allas kompetens, åsikter och roller. Mångfald är en förutsättning för vårt uppdrag.Därtill erbjuder vi moderna lokaler, flexibla arbetstider, föräldrapenningtillägg samt generösa friskvårdsförmåner och semestervillkor.

Lön

Månadslön enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat