arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef till myndighetens nyinrättade enhet Radioaktivt avfall

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  28 maj

Om jobbet

Vill du bidra till myndighetens utvecklingsarbete inom omhändertagande av radioaktivt avfall?

Radioaktivt avfall måste hanteras så att människor och miljö skyddas mot skadlig verkan av strålning både på kort och lång sikt. För att kunna genomföra sitt uppdrag inom området behöver Strålsäkerhetsyndigheten utveckla kunskap i frågor rörande pågående avveckling av reaktorer, friklassning, slutförvar och en möjlig utökning av kärnkraften i Sverige.

Vi söker nu en enhetschef till en nyinrättad enhet vars huvudsakliga uppdrag kommer att vara att utveckla kunskap och bedriva utredningsarbete inom radioaktivt avfall, friklassning, avveckling och geologiska slutförvar. Enheten kommer även att stödja övriga delar av avdelningen genom t.ex. forskningshandläggning, internationell verksamhet och utveckling av myndighetens föreskrifter, samt myndighetens övriga två avdelningar inom tillståndsprövning och tillsyn. Enheten tillhör avdelningen Normering och Kunskapsutveckling och kommer att bestå av ca 10 medarbetare. Tjänsten är placerad i Solna.

Samhällsviktiga arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du som enhetschef får bygga upp och utveckla en ny enhet tillsammans med medarbetarna. Som enhetschef leder du och utvecklar enhetens arbete samt rapporterar till avdelningschefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du med helhetssyn och ett gemensamt ansvarstagande aktivt bidrar till avdelningens och myndighetens strategiska mål och utveckling, vilket också förutsätter samverkan och samarbete med andra enheter och avdelningar på myndigheten. Du ansvarar övergripande för enhetens verksamhet och budget samt har personalansvar för enhetens medarbetare vilket omfattar att vara lönesättande chef och ansvara för arbetsmiljö, arbetsplatssamverkan och kompetensutveckling inom enheten. Du kan även komma att involveras i myndighetens verksamhet kring beredskap och civilt försvar.

I arbetet ingår att inom området delta i nationellt och internationellt utvecklingsarbete och att initiera och genomföra samverkan med myndigheter och andra aktuella organisationer så som OECD:s kärnenergibyrå och det internationella atomenergiorganet IAEA. Resor i tjänsten förekommer, både nationellt och internationellt.

Kvalifikationer


Vi söker dig som har
 • naturvetenskaplig eller teknisk examen eller annan utbildning som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
 • erfarenhet av arbetsledning som exempelvis chef eller projektledare
 • erfarenhet av arbete rörande radioaktiva ämnen, kärnsäkerhet eller strålskydd
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Det är meriterande om du har 
 • chefserfarenhet med personal, budget- och löneansvar
 • arbetslivserfarenhet från förvaltningsmyndighet, som medarbetare och/eller som chef
 • erfarenhet av arbete inom hantering eller slutförvaring av radioaktivt avfall
 • erfarenhet av att delta i internationellt arbete

Personliga egenskaper

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas och kunna prestera i rollen är det viktigt att du har en förmåga att skapa och underhålla goda relationer, både internt och externt med företrädare för andra organisationer.

Strålsäkerhetsmyndighetens chefsprofil är inriktad på det utvecklande ledarskapet. För att fungera bra i rollen som enhetschef behöver du
 • ha förmåga att leda och motivera för att effektivt nå uppsatta mål på kort och lång sikt
 • vara trygg, stabil och ha självinsikt
 • ha ett helhetsperspektiv och strategisk förmåga
 • vara initiativtagande och ha mod att agera när det behövs
 • ha empatisk förmåga
 • ha hög grad av integritet
En hög säkerhetsmedvetenhet är av stor vikt som anställd på Strålsäkerhetsmyndigheten likaså att du delar vår värdegrund.

Avdelning Normering och Kunskapsutveckling har en central roll i att driva myndighetens regel- och kunskapsutveckling bland annat inom områdena strålskydd, kärnkraftssäkerhet och slutförvar. I avdelningens uppdrag ingår bland annat regel- och kunskapsutveckling nationellt, inom EU och internationellt. Uppdraget omfattar även forskningsfinansiering och nationell kompetensförsörjning samt utredningsunderlag och expertstöd inom strålskydd, kärnkraftssäkerhet och slutförvar. Under 2024 kommer en mindre organisationsförändring inom avdelningen att genomföras vilket kommer resultera i att det kommer finnas totalt 8 enheter på avdelningen. En av enheterna kommer att vara den nyinrättade enheten Radioaktivt avfall.

Anställningsvillkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt sett sex månaders provanställning. Befattningen är säkerhetsklassad, vilket innebär säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), vilken genomförs innan beslut om anställning fattas. Svenskt medborgarskap kan komma att krävas för tjänsten. Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Kontakt och ansökan

Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta avdelningschef Catarina Danestig Sjögren, 08-799 40 00.
Fackliga företrädare är Karoline Gotlén, Saco-S, 08-799 43 61, och Michael Wallin, ST, 08-799 42 87.

Ansökan sker genom att du bifogar CV och svara på urvalsfrågor. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande ber vi dig därför att svara på urvalsfrågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Du behöver inte bifoga personligt brev. Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Tester i samband med denna rekrytering kommer att användas. Arbetsprov kan komma att tillämpas.

Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 28 maj 2024

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 300 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar aktivt med säkerhetskultur och arbetar aktivt med att förbereda för att hantera ansökningar om tillstånd för ny kärnkraft och den fortsatta stegvisa prövningen av planerat slutförvar av använt kärnbränsle. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat