arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef till Riksrevisionens avdelning för årlig revision

 • Yrkesroll

  Revisor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Vill du vara med och bidra till utvecklingen av den statliga verksamheten? Hos Riksrevisionen har du möjlighet att göra en meningsfull insats. Våra granskningar leder ofta till diskussion, beslut och förändring som faktiskt påverkar medborgarna. Som enhetschef inom avdelningen för årlig revision får du en unik inblick i verksamheter hos Sveriges största arbetsgivare – staten. Skicka din ansökan idag! 

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef på avdelningen för årlig revision arbetar du framför allt inom tre huvudområden. Det handlar bland annat om att
 • ha ett övergripande ansvar för enhetens verksamhet, budget och personal: du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du arbetar tätt med övriga chefer på avdelningen. Avdelningen består av fem enheter varav fyra revisionsenheter och en enhet för utveckling och förvaltning. Du ansvarar för en av de fyra revisionsenheterna med cirka 25 medarbetare.
 • samarbeta med ansvariga revisorer på enheten: ha regelbunden uppföljning av revisionen och ge stöd i professionella frågor. Vi granskar de statliga myndigheternas årsredovisningar i syfte att uttala oss om de är upprättade enligt gällande regelverk, om de ger en rättvisande bild och om medel använts enligt gällande villkor och föreskrifter. Arbetet utförs enligt god revisionssed och internationella standarder, som har sin utgångspunkt i ISA (International Standards on Auditing). Möjlighet finns att delta i revisionsuppdrag parallellt med chefskapet om intresse finns.
 • delta i avdelningens olika utvecklingsprojekt: du är med i vår fortsatta utveckling av verksamheten, exempelvis med ny teknik.

Vem du är

För att arbeta som enhetschef hos oss behöver du ha
 • relevant högskole- eller universitetsexamen
 • mångårig erfarenhet av kvalificerad revision eller annan typ av granskningsarbete som vi bedömer som likvärdigt
 • flerårig erfarenhet av att ha arbetat i en arbetsledande roll
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Kunskaper inom finansiell revision, statlig förvaltning och offentlig verksamhet är meriterande. Har du en aktuell och relevant ledarskapsutbildning är det också meriterande.

Din profil

Rollen innebär breda kontaktytor såväl internt som externt. Därför ser vi att du har ett gott omdöme och personlig integritet samt är trygg och stabil i rollen som ledare. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas i rollen som enhetschef
 • är du strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt
 • förstår du din roll i helheten och ser till både avdelningens och hela myndighetens verksamhet
 • har du förmågan att inspirera, motivera och leda kvalificerade medarbetare med syfte att nå resultat och att bidra till ett öppet och kommunikativt ledarskap
 • har du en mycket god samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt
 • har du en god analytisk förmåga med intresse för att arbeta med utvecklings- och förändringsfrågor.

Vårt erbjudande

Du får en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare som erbjuder statens alla förmåner och lite till. Anställningen är på heltid med ett förordnande som chef under fyra år med möjlighet till förlängning. Vi kommer tillsammans överens om när du börjar.

Vi har ett modernt aktivitetsbaserat kontor på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm som erbjuder goda möjligheter till såväl tyst arbete som samtal och möten med kollegor. För oss är det självklart att våra medarbetare har förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför har du förtroendearbetstid och viss frihet att anpassa din arbetstid så att både ditt arbete och din fritid fungerar för dig. Inom ramen för din anställning finns det också möjlighet att arbeta på distans hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.  

För anställda med intresse och erfarenhet finns möjlighet att inom ramen för din tjänst, delta i internationella projekt och utvecklingssamarbeten och stötta riksrevisioner i utvecklingsländer.

Ansök senast 31 maj
Skicka in din ansökan genom att besvara urvalsfrågorna och bifoga cv via vårt rekryteringsverktyg senast 31 maj.

Rekryteringsprocessen består av tre intervjuer. Vi tillämpar tester för slutkandidater.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställningen i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Om du vill veta mer

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta avdelningschef Viveca Norman på 08-5171 4174.

Du kan även kontakta våra fackliga representanter

 • Anders Tormod, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4253
 • Tobias Hamfelt, ST/Riksrevisionen, 08-5171 4113
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på riksrevisionen.se

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen tar fram fakta om hur statens verksamhet fungerar. Vi granskar vad statens pengar går till, hur effektivt myndigheterna arbetar och om politiska beslut leder till det de var menade till. Det är kunskap, som kan användas för att förbättra regeringens och myndigheternas arbete och spara skattepengar. När det finns brister ger vi rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att förbättra verksamheten. Vår oberoende ställning och den insyn vi bidrar med är viktig för ett väl fungerande demokratiskt land. Vårt mål är att våra granskningar gör skillnad för människor både nu och i framtiden. 

Vi företräder också Sverige i revisionssammanhang och har utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i Afrika, sydöstra Europa och Asien.

Mer information hittar du på riksrevisionen.se

Lön

Fast månadslön enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat