arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef vid Enheten för miljöhälsa

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 september

 • Sök jobbet senast

  3 oktober

Om jobbet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du leda myndighetens arbete vid Enheten för miljöhälsa? Då är du välkommen att söka ett viktigt och utvecklande jobb där du har möjlighet att använda och utveckla din kompetens!

Vad ska du jobba med?
Du blir enhetschef för Enheten för miljöhälsa inom Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd. Som enhetschef har du personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Du ansvarar för att samverkan bedrivs såväl inom den egna medarbetargruppen, på avdelningen samt med övriga delar av myndigheten. Du representerar myndigheten och samverkar med nationella myndigheter, regioner och andra aktörer nationellt och internationellt och kommunicerar myndighetens och enhetens uppdrag och mål såväl internt som externt. Du är en mediakontakt inom enhetens ansvarsområden.

Du leder utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt och skapar vidare förutsättningar för medarbetare på enheten att göra ett bra arbete genom att främja ett gott medarbetarskap och samverkan samt inspirera och motivera till utveckling.

Som enhetschef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen som enhetschef ingår att:
 • vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation
 • sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls
 • säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt
 • skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen samt att företräda myndigheten externt
 • ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirerar och motivera till utveckling
 • tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag.
Vem söker vi?
Krav för anställningen
Du har en högskoleexamen inom naturvetenskap, miljömedicin eller annat område som myndigheten bedömer relevant för befattningen samt erfarenhet som chef med budget- personal- och arbetsmiljöansvar.

Du har god kunskap och erfarenhet från arbete med Sveriges miljömål, Folkhälsomålen, de globala hållbarhetsmålen, miljöbalken och miljörelaterad hälsa.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:

 • genomgången chefs- och ledarskapsutbildning
 • goda ledaregenskaper, vilket innebär att du är beslutsmässig, strukturerad, analytisk och agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid:

 • väl insatt i reglering rörande hälsoskydd enligt miljöbalken, Sveriges miljömål, Sveriges Folkhälsomål och tillståndsgivning gällande användning av bekämpningsmedel
 • erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning och god kunskap om statsförvaltningen
 • disputerad inom område som myndigheten bedömer relevant för befattningen
 • erfarenhet av samverkan med myndigheter och andra relevanta aktörer
 • personlig lämplighet för anställningen såsom ansvarstagande och strategisk.

Vikt läggs vid:

 • erfarenhet av EU- och/eller internationell samverkan inom enhetens ansvarsområden
 • erfarenhet av extern kommunikation, företrädesvis till myndigheter, civilsamhället, profession och allmänhet.
Vad gör enheten?   
Enheten för miljöhälsa ansvarar för att följa upp, utvärdera och förmedla kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön. I uppdraget ingår att upptäcka och förebygga hälsorisker i den fysiska miljön liksom att främja förutsättningarna för en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa, med särskilt fokus på de grupper i befolkningen som löper störst risk att drabbas.

Enheten utgör kunskapsstöd till regeringen och andra nationella myndigheter i dessa frågor. Bland enhetens arbetsuppgifter ingår att tillsynsvägleda kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta, samt att utbilda, pröva och utfärda tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. 

Enheten driver inom ramen för miljömålsrådet ett programområde i samverkan med andra myndigheter och aktörer för att synliggöra och nyttja hälsa som drivkraft i arbetet med miljömålen och hållbar utveckling.

Andra områden som enheten ansvarar för är att följa och sprida kunskap om hur klimatförändringen kan påverka jämlik hälsa liksom hur samhällsplanering kan främja en jämlik hälsa och bidra till social hållbarhet.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten? 
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. 

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Om anställningen
Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker efter överenskommelse.

Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Är du intresserad? 
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Johan Kaarme, telefon 010- 205 21 19.

Fackliga företrädare: SACO Marlene Olsson Vargas, telefon 010-205 25 37, och OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till befattningen som enhetschef hos oss!
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.

Ansök senast 2023-10-03 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03544-2023-2.1.1

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat