arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Expeditionschef

 • Yrkesroll

  Assessor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  2 juni

Om jobbet

Arbetsmarknadsdepartementet

Är du en skicklig, driven och mycket erfaren hovrätts- eller kammarrättsassessor? Har du goda chefs- och ledarerfarenheter? Då kan vi erbjuda dig ett utmanande arbete med stort ansvar där du får möjlighet att bidra till departementets utveckling och biträda regeringen att förverkliga sin politik. 

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

Som expeditionschef biträder du statsråden och statssekreterarna med planering och andra arbetsuppgifter i departementet tillsammans med rättschefen och den administrativa chefen. Du biträder även med samordning samt ledning och styrning av verksamheten i departementet, inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. Vidare vakar du över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredning av ärenden samt granskar slutligt koncepten till regeringens beslut. Du vakar också över styrningen av myndigheter som hör till departementet. Inom vissa områden utför du rättschefsuppgifter vilket bl.a. innebär ett ansvar för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas. Du har tillsammans med rättschefen det övergripande ansvaret för att verksamheten inom departementet håller en god kvalitet. Du samordnar departementets opolitiska chefstjänstemän och den administrativa chefen samt ansvarar för krishanteringsplan och krishanteringsorganisation. Vidare ingår du i departementets lednings- och chefsgrupp och är ordförande i den senare. Du ingår även i Regeringskansliets nätverk för expeditionschefer.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund


Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor med gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete och flerårig chefs- och ledarerfarenhet. Du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet och mycket goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. Vidare har du god insikt i hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation och har god förståelse för politikens krav. Du är van att företräda en verksamhet i olika sammanhang.  Dina språkkunskaper i svenska och engelska är mycket goda. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med myndighetsstyrning och den statliga budgetprocessen. Vidare är erfarenhet av att leda utvecklings- eller förändringsarbete med gott resultat meriterande liksom erfarenhet av säkerhets- och krishanteringsfrågor. Har du dessutom kunskaper om något av Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområden ser vi det som positivt.

Dina egenskaper


För att lyckas i rollen som expeditionschef behöver du svara mot högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet. Du har en personlig mognad och utmärkt förmåga att leda, utveckla och motivera kvalificerade medarbetare kombinerat med mycket god förmåga att strukturera, organisera, prioritera samt sätta mål och tidsramar. Din analytiska förmåga är mycket god och du har en mycket väl utvecklad kommunikativ förmåga samt mycket god språklig analytisk förmåga. Vidare har du hög integritet, mycket gott omdöme och är kvalitetsmedveten, även när tempot är högt. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga, är pragmatisk och lösningsorienterad utifrån verksamhetens behov och prioriteringar samt har förmåga att samordna olika intressen.

Övrigt


Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som expeditionschef i fem år. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta statssekreterare Sophia Metelius 08-405 97 22 eller HR-ansvarig Sophia Blåvall 08-405 46 24. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Aurora Lewén för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 juni 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Lön

fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tills vidare 100%