arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Fältpersonal fjärils- och humleinventeringen

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 januari

 • Sök jobbet senast

  26 februari

Om jobbet

Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Fjärils- och humleinventeringen är ett uppdrag som SLU utför åt Jordbruksverket med syfte att följa kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker. Fältarbetet innebär inventering av fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker över hela landet. Inför årets säsong söker vi 8 inventerare.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

Om jobbet

Arbetsuppgifterna består av inventering och artbestämning av fjärilar och humlor längs förutbestämda linjer inom ängs- och betesmarker. Som inventerare i fjärils- och humleinventeringen arbetar man ensam i fält, men har regelbunden telefonkontakt med någon av sina fältkollegor och fältansvarig personal på institutionen. Kontakter med markägare kan förekomma. Arbetsgivaren tillhandahåller fältutrustning och bilar. Jobbet innefattar mycket resande. Beroende på avstånd mellan hemort och arbetsområde bör du vara beredd på resor med både flyg, tåg och bil. Boende under arbetsperioden planerar och bestämmer du själv. Vanliga boendeformer är campingar, vandrarhem eller hotell.

Din bakgrund 
Vi söker dig som vill ha ett varierande, rörligt och fysiskt krävande utomhusjobb. Det är viktigt att du känner ansvar för ditt arbete och att du kan arbeta självständigt. Grundläggande kvalifikationer är:
 • god artkunskap
 • god fältvana
 • B-körkort

Dessutom måste du:

 • ha god fysik
 • ha möjlighet att bo och arbeta lång tid på annan ort
 • trivas med att arbeta utomhus i alla väder
 • vara orädd för nötkreatur och hästar
Anställningsform, arbetstidsupplägg och resor

Arbetsinsatsen i fjärilsinventeringen är svår att beräkna och planera i förväg eftersom inventeringen är väderberoende. Som inventerare är man därför anställd på 50 % under hela perioden maj-augusti. Det innebär att en garanterad lön motsvarande 50 % av heltid betalas ut varje månad. All arbetstid registreras och lön betalas sedan ut för all tid som överstiger den tid inventeraren är garanterad lön för. Traktamente och förrättningstillägg tillkommer. För arbete på helger utgår ingen övertidsersättning. Resor och restid betalas av arbetsgivaren. Fjärilsinventeringen inleds med en obligatorisk utbildning utanför Linköping, preliminärt 24-26 april. Säsongen sträcker sig sedan ungefär från första delen av maj till början eller mitten av augusti, beroende på vädret under säsongen.

Placering:

Ingen permanent stationeringsort

Anställningsform:

Säsongsanställning

Omfattning:

50%

Tillträde:

Preliminärt 24 april 2024

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-26.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat