arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Fem doktorandplatser i pedagogik/pedagogiskt arbete

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 februari

 • Sök jobbet senast

  20 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) är en av fyra institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Centrala intresseområden vid institutionen rör utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi erbjuder även utbildning på kandidat-, magister-, master- och forskarnivå inom våra utbildningsområden: pedagogik som vetenskap, arbetslivets pedagogik, pedagogiskt ledarskap, kommunikation, skolutveckling, didaktik och undervisning.

För mer information om forskarutbildningen i pedagogik vid Göteborgs universitet:

https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/var-forskarutbildning">https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/var-forskarutbildning. För information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik 

 

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

   

Arbetsuppgifter    
Doktoranden ska ägna sig åt utbildning på forskarnivå. I samarbete med handledare kommer doktoranden att formulera och genomföra en avhandlingsdel samt en kursdel med obligatoriska och valbara doktorandkurser i enlighet med både en allmän och en individuell studieplan. Under doktorandtiden kommer avhandlingsarbetet att läggas fram och diskuteras i seminarieform med inbjuden diskutant vid minst tre tillfällen. Doktoranden ska varaktigt ingå i aktuell forskningsmiljö vid institutionen. Institutionen uppmuntrar och stöder att avhandlingsarbetet presenteras vid nationella och internationella konferenser.

 

Förutom att ägna sig åt forskarutbildning i syfte att fullfölja densamma inom den utsatta tiden, kan viss tjänstgöring (max 20%) förekomma inom utbildning, forskning och administration enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Anställningen förlängs då med motsvarande tid. Studierna ska genomföras inom forskarutbildningsämnet pedagogik eller pedagogiskt arbete.

  

Behörighet och kvalifikationer    
Den som antas till utbildning på forskarnivå får en fyraårig doktorandanställning vid institutionen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs i enlighet med vad som anges i Högskoleförordningen, 7 kap. 35 §, att den sökande uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet har, enligt 7 kap. 39 §, Högskoleförordningen den som avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

För särskild behörighet i ämnet pedagogik krävs 90 hp i ämnet pedagogik varav minst 30 hp på avancerad nivå. Behörighetsgivande utbildning skall innehålla ett examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå.

För särskild behörighet i ämnet pedagogiskt arbete krävs ett av följande alternativ:

A) Lärarexamen på avancerad nivå, alternativt lärarexamen samt ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

B) Minst 90 högskolepoäng, med inriktning mot pedagogisk yrkesverksamhet eller inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet, eller motsvarande, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörighet har även den som på annat sätt inom eller utom landet bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper.

   

Bedömningsgrund    
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska enligt Högskoleförordningens 7:e kapitel göras med hänsyn till antagningsgruppens bedömning av ämnets relevans för institutionen samt av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

 

Anställning   
Den sökande som antas till utbildning på forskarnivå anställs som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Tillträde: 1/9 2024 eller enligt överenskommelse.

Diarienummer: PAR 2024/144

 

Tillsättningsförfarande   
Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp, beslut om antagning fattas av prefekten. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Studierektor för forskarutbildningen: Stefan Johansson, stefan.johansson@gu.se

Viceprefekt för forskarutbildningen: Kajsa Yang Hansen, kajsa.yang-hansen@ped.gu.se 

 

  

Ansökan   
För fullständig annons och ansökan; https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6⟨=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=33228

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-20  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Doktorandernas lön regleras i en särskild lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat