arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Föreståndare för NAISS

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 december

 • Sök jobbet senast

  28 mars

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Modellering, simuleringar och analys av stora datamängder är en revolution för modern forskning inom alla discipliner från natur- och teknikvetenskap, livsvetenskap till humaniora och samhällsvetenskap. Högpresterande datorer gör det till exempel möjligt att designa effektivare vingar och placering för vindkraftverk, att förutsäga proteiners struktur, att förstå hur Covidviruset muteras, men också nya områden som att utveckla stora språkmodeller som ChatGPT, att designa stabilare elnät eller att kartlägga påverkanskampanjer i sociala media. Datordrivna tekniker driver i allt högre utsträckning förändringar inom alla sektorer i samhället och är centrala för hållbarhet och grön omställning.

Sverige gör idag omfattande satsningar på beräkningsinfrastruktur finansierade av Vetenskapsrådet (VR) och samtliga större lärosäten, med Linköpings universitet som värd för den nya nationella infrastrukturen NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden). Med ett tydligt mandat för NAISS att koncentrera nya hårdvaruinvesteringar till en plats och att organisera infrastrukturen som man själv finner lämpligt finns förutsättningar att skapa en infrastruktur som inte bara tillgodoser användares omedelbara behov, utan också utvecklar internationellt ledarskap till exempel inom metodutveckling och användarstöd. Inom ramen för den här strategin har LiU och NAISS utsetts till värd för en ny superdator – Arrhenius – inom ramen för det europeiska programmet EuroHPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking). När Arrhenius är i drift under 2025 kommer det med stor marginal vara den största datorinvesteringen någonsin i Sverige. Systemet kommer att vara en storleksordning kraftigare än dagens datorer och erbjuda helt nya möjligheter för användare både inom akademin, industri och offentlig sektor i Sverige såväl som från resten av Europa. NAISS är ansvarigt för utvecklingen av ytterligare framtida europeiska samarbeten och att placera Sverige i en ledande position i den europeiska superdatorkontexten. 

Linköpings universitet är också värd för Berzelius, Sveriges idag snabbaste superdator dedikerad till AI-forskning. Dessutom har LiU ett långvarigt samarbete med SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och MetNo (Norges meteorologiska institut) när det gäller att vara värd för, och driva superdatorer för dagliga väderprognoser samt klimatforskning.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som är en idédriven forskare och ledare och som vill ta dig an utmaningen att skapa och leda organisationen för den nationella infrastrukturen och genomföra den långsiktiga strategin. Som föreståndare för NAISS kommer du att vara en central aktör inom svensk beräkningsrelaterad forskning och dess tillämpning inom akademi, näringsliv och offentlig sektor, och utveckla starka nätverk både inom EuroHPC och med infrastrukturer i resten av världen. Vi tror att du är starkt måldriven baserat på användares behov och den forskning och utveckling som infrastrukturen gör möjlig, och att du har förmåga att formulera visioner om vad framtida större satsningar på infrastrukturen kommer att leda till. 

Föreståndaren har det övergripande ansvaret för ledning, drift och strategisk planering av NAISS och rapporterar till NAISS styrgrupp och till rektorn vid LiU. Som föreståndare kommer du även att
 • Säkerställa att verksamheten utförs i enlighet med de anvisningar för NAISS som tillhandahålls av LiU och i enlighet med tillämpliga lagar, lagkrav samt policyer.
 • Säkerställa att NAISS levererar enligt den strategiska planen och i samklang med intressenternas förväntningar.
 • Föreslå, tillsammans med ledningsteamet, mål, uppdrag och vision för NAISS.
Anställningen som föreståndare för NAISS kommer att kombineras med en anställning som professor vid någon av LiU:s tolv institutioner. Detta ger dig en möjlighet att även leda egen forskning inom områden relaterat till HPC parallellt med att driva NAISS. Villkoren och organisatorisk placering för anställningen som professor fastställs baserat på den valda kandidatens forskningsprofil. 

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv, både i organisationen vid LiU och vid övriga lärosäten, ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. 

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer i första hand lika vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten och skicklighet som ledare, i andra hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga. Läs mer om behörighetskrav och kvalifikationer här; 

Om anställningen

Detta avser en tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat