arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare - parasitisk interaktion av akvatiska mikrober

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 april

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Vi söker en forskare med brinnande intresse för parasitisk interaktion av akvatiska mikrober.
Om jobbet
Parasitiska interaktioner mellan vattenlevande mikroorganismer påverkar både samhällstruktur och kolkretsloppet. Vår förståelse av parasiters mångfald i sjöns ekosystem och deras interaktioner är begränsad till ett fåtal grupper och en-till-en-interaktioner. Inom denna tjänst kommer vi att fokusera på att förstå den funktionella grunden för interaktioner mellan värdar och deras virus i mer komplexa modellsystem med flera organismer närvarande. Vi kommer också att utveckla andra värd-parasitmodellsystem och studera deras interaktioner genom gradvis tillförsel av trofiska komponenter till samhället. Du kan läsa mera om vårt forskningsarbete här: https://www.bionomics-mmlab.com/ 

Du kommer att vara engagerad i både laboratorieexperiment och bioinformatiska analyser av multi-omics-data genererade från värd-parasitmodellsystem och miljöprover. En stor del av arbetet kommer att fokusera på analys av värd-virusdynamik och identifiering av den funktionella bakgrunden till deras interaktioner men inkluderar också arbete med andra typer av parasit-interaktioner i sjöns ekosystem. Forskningen innefattar fältarbete med sjöprovtagning och provbearbetning samt experiment i laboratoriemiljö, odling av värdorganismer och isolering av parasiter samt alternativa analysmetoder, multiomics-analyser och vetenskaplig kommunikation.

Din bakgrund 
För att kunna söka tjänsten behöver du ha:
 • Doktorsexamen (eller motsvarande) med inriktning mot mikrobiologi, mikrobiell ekologi, molekylärbiologi, bioinformatik eller närliggande områden
 • Kunskaper i engelska i tal och skrift
 • En analytisk förmåga och ett brinnande intresse för akvatisk mikrobiell ekologi och evolution
 • En stark meritlista av vetenskapliga publikationer
 • Expertis i multi-omics analys av mikrober
 • Erfarenhet av fältarbete och bearbetning av vattenprover
Stor vikt läggs ävven vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Följande erfarenheter är meriterande:

 • Dokumenterad erfarenhet av dataanalys och programmering (Unix och Python/R) för analys av multi-omics data
 • Erfarenhet av mentorskap av studenter
 • Erfarenhet av att isolera och odla olika typer av mikroorganismer inklusive fager och bakterier

Om oss

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 12 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

2024-07-01

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-30.

Ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev med en kortfattad beskrivning av utbildnings och forskningsbakgrund, motivering till varför man söker just denna tjänst och hur projektet  passar ihop med  sökandens långsiktiga karriärplan.
 • En meritförteckning/CV som inkluderar utbildning, forskningsprofil, meriter, anställningar och annan relevant information.
 • Kontakt information till 2 referencer (namn, relation till kandidaten, emailadress och telefonnr.). Inga referencebrev behöver skickas med ansökan.
 • En elektronisk kopia av examensarbetet och en publikationslista med rapporter, artiklar, populärvetenskapliga skrifter eller annat skrivet material.
Ansökningshandlingarna ska vara på engelska. Personliga intervjuer kommer att vara en viktig del i rekryteringsprocessen.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat